Nyhet

Nkom vil tvinge Ice til å endre Data Frihet. Mener vilkårene strider med roaming-reglene

Ice sier de vil føye seg.

Ice lanserte i februar tjenesten Data Frihet, som i praksis innebærer at du kjøper 1000 gigabyte med data utover dataen du vanligvis har inkludert i abonnementet ditt.

Prisen er bare 99 kroner utover den vanlige abonnementsavgiften, men haken er at de 1000 gigabytene kun kan brukes der Ice har dekning med sitt eget nett, ikke der Ice må leie nett av Telia eller i utlandet.

Du må i tillegg nøye deg med maks 10 Mbit/sek i hastighet, og produkter krever at du har et vanlig abonnement med minst 6 GB data inkludert.

Vurderer pålegg

At datapakken ikke kan brukes i utlandet mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er et klart brudd på reglene om såkalt internasjonal gjesting, som krever at samtaler, SMS og datatrafikk på reise innenfor EØS ikke skal koste mer enn hjemme.

I et brev til Ice, som Tek.no har sett, skriver Nkom at de vurderer å komme med et pålegg om retting.

– Regelverket krever ikke at ethvert abonnement skal kunne benyttes på reise i utlandet, men dersom abonnementet er tilrettelagt for slik bruk, kommer regelverket til anvendelse. Dette innebærer at tilbyder ikke kan utforme abonnement på en måte som gjør at pakker med og uten gjestingstjenester kan kjøpes og kombineres på ett og samme abonnement. Videre kan ikke tilleggspakker til et abonnement tilrettelagt for bruk i utlandet, forbeholdes nasjonal bruk eller omvendt, heter det i brevet.

Tok kontakt dagen etter lansering

Nkom skriver at produktet først ble presentert for dem i et møte 14. januar, og at Nkom tok kontakt med Ice dagen etter at produktet ble lansert for å påpeke at løsningen ikke er i tråd med reglene.

Partene hadde så et møte 8. mars, hvorpå Nkom skriver at «etter møtet hadde Nkom og Ice fremdeles ulik forståelse av regelverket».

– Regelverket kan ifølge Ice ikke tolkes slik at kundene skal ha bedre rettigheter på reise enn hjemme. Ice mener at tilleggspakken på 1000 GB for bruk i Ice sitt nett i Norge, først må tilbys for internasjonal gjesting når selskapet har oppnådd full befolkningsdekning, heter det i brevet.

– Nkom oppfatter til slutt at Ice anmoder om fritak fra kravet til RLAH (roam like at home, journ. anm.) for så vidt gjelder tilleggsproduktet Data Frihet, for å styrke deres konkurransekraft i lys av målsetningen om et tredje konkurrerende mobilnett i Norge. Nkom har ikke hjemmel til å gi slik dispensasjon fra regelverket om internasjonal gjesting, skriver Nkom, men anviser at de stiller seg «positive til videre dialog» rundt å finne en løsning for rimelig bruk i utlandet.

Ice: – Vi vil endre

Markedsdirektør Kyrre Bekkelund i Ice sier de vil endre Data Frihet.

Markedsdirektør Kyrre Bekkelund i Ice sier de kommer til å føye seg for Nkom og endre produktet Data Frihet.

– Det var åpenbart ikke tydelig hvordan regelverket skulle tolkes, og vi hadde informert Nkom om rammene for produktet i god tid før lanseringen. Vi har hatt god dialog de siste ukene, og brevet er Nkoms konklusjon. Nå som avklaringen er kommet, så skal vi gjøre nødvendige justeringer i henhold til det.

– Siden Data Frihet ikke enda er et produkt med landsdekkende dekning i Norge, slik som hovedabonnementet, så mente vi at den dataen ikke skulle inkluderes i beregningen av gjestingskvote for EU/EØS. Enkelt og greit.

Bekkelund sier de setter pris på dialogen med Nkom, men er skuffet over at regelverket og myndighetene tar lite hensyn til Norges nye mobilnett.

– Og til syvende og sist så kommer ikke dette sluttkunden til gode, og det er synd, sier Bekkelund, som foreløpig ikke ønsker å si hva Ice kommer til å gjøre for å komme innenfor regelverket.

– Vårt fokus nå er på dialogen med Nkom og fristen de har gitt. Vi vil bli konkrete på hva vi gjør når fristen er ute og dialogen er konkludert.

Bekkelund sier Ice foreløpig ikke har rukket å svare på Nkoms brev. Selskapet har frem til 11. april med å komme med tilbakemeldinger.

annonse