Nyhet

Stor undersøkelse: Ikke kreft av mobil

Nordiske strålevernmyndigheter med samme konklusjon som norsk ekspertgruppe.

For rundt ett år siden konkluderte en norsk ekspertgruppe med at det ikke finnes holdepunkter for å si at mobilbruk gir økt risiko for kreft.

Nå får de støtte fra strålevernmyndighetene i alle de andre nordiske landene, skriver Statens Strålevern i en pressemelding.

Nordiske strålevernmyndigheter har gått gjennom den samlede vitenskapelige forskningen som foreligger på området, og konklusjonen er at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at strålingen rundt mobiltelefoner eller annet sendeutstyr gir helseskader.

Eksponeringen fra trådløse nettverk og basestasjoner er så svak at det ikke er noen grunn til å gjøre noe for å redusere eksponeringen ytterligere.

Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

Har forsket i 20 år

Nesten hele befolkningen bruker nå mobiltelefon, og strålevernmyndighetene følger derfor nøye med på forskningen på om dette kan ha betydning for folkehelsen.

– Forskningen knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år. Så langt er det ikke noen indikasjoner på at personer som har brukt mobiltelefon i mange år er mer utsatt enn andre, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

El-overfølsomme kjenner ikke forskjell

Mange mener å føle ubehag når de blir utsatt for stråling fra mobil eller trådløse nettverk, men forskningen viser at dette høyst sannsynlig dreier seg om en såkalt «noceboeffekt». I fjor oppsummerte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten resultatene av 21 ulike studier i en såkalt metaanalyse.

Analysen viser at de el-overfølsomme ikke klarer å skille mellom når de er eksponert for et elektromagnetisk felt og når de ikke er det. Vel å merke når de ikke vet om strålingen er skrudd av eller på.

Les mer om det her: Ingen klarer å kjenne mobilstråling

All usikkerheten og alle mytene rundt mobilstråling fikk Post- og teletilsynet og Statens Strålevern til å i sommer lage en brosjyre for å informere om hva stråling fra elektronisk kommunikasjon innebærer.

– Blir du varm på øret når du bruker mobilen, kommer det ikke av stråling, men av varme fra batteriet og elektronikken i telefonen, slås det fast i brosjyren.

Her kan du lese mer om brosjyren om mobilstråling, og laste den ned »

I brosjyren går det frem at en mobilbasestasjon som står 50 meter unna "stråler" med en effekt som tilsvarer 5 promille (tusendeler) av grenseverdien – det vil si de øvre verdiene som er satt av den internasjonale strålevernorganisasjonen. En mobiltelefon som holdes mot hodet leverer 10-95 prosent av grenseverdien.

Det betyr at når noen er redd for strålingen fra basestasjoner, er denne faktisk ganske ubetydelig i forhold til strålingen fra en mobiltelefon som sender med full effekt.

Alle telefoner som selges i Norge skal være tydelig merket med såkalt SAR-verdi, som viser hvordan kroppen absorberer energi fra et elektromagnetisk felt.

Fortsatt usikker?
Her kan du selv sjekke hvor mye din mobil stråler

Les også
Trenger du å være redd for mobilstråling?
Les også
Mobilen stjeler nattesøvnen din
Les også
Disse mobilene stråler mest
Les også
– Det er ikke mobilstrålingen som gjør deg varm på øret
Les også
Ingen klarer å kjenne mobilstråling
annonse