Til hovedinnhold

– 5G får tusen ganger bedre kapasitet enn 4G

I 2020 kommer mobilnettene som er skalert for en ny Internettrevolusjon.

Espen Irwing Swang, Amobil.no

Hardware.no/München: 4G-nettet er fremdeles nytt, og det er ennå mange som venter på at nettverket der de bor skal bli oppdatert til å støtte denne teknologien. 4G-teknologien som brukes i Norge heter egentlig LTE, og selv om operatørene har snakket mye om 4G, er det ennå svært mange som ikke har tilgang til 4G. Og nei – er det ikke bygget ut, hjelper det ikke å bytte leverandør.

Raskt mot smertegrensen for 4G

Men eksplosjonen i bruk av smartmobiler og nettbrett har ført til at 4G er i ferd med å bli utdatert, allerede før det er bygget skikkelig ut.

Den største utfordringen med 4G, der 4G finnes, er mangelen på kapasitet. I teorien kan 4G gi en nedlastingshastighet på 150 Mbit/s. Men for at flere skal kunne dele på den begrensede ressursen 4G er, velger operatørene å sette ned hastigheten til den enkelte bruker.

— Med 5G skal kapasiteten i nettet bli tusen ganger bedre, sier Dr. Wen Tong i Huawei. Opplevd hastighet for den enkelte vil ligge på rundt 10 Gbps, forteller Tong.

Huawei er en stor leverandør av infrastruktur-utstyret som brukes for å kunne levere telefonnett i Norge og verden ellers.

Mye må på plass

Veien til 5G er lang. Mye forskning og utvikling skal til før 5G kan realiseres. Arbeidet er imidlertid godt i gang, og mer enn 1000 organisasjoner deltar i det som kalles 5G PPP (Public Private Partnership). I dag gjorde 5G PPP opp den foreløpige statusen under 5G-toppmøtet i München.

Med erfaringene fra 2G, 3G og 4G har bransjen skaffet seg verdifull kunnskap om hva som må til for å skape et nytt mobilnett. Nøkkelen er samarbeid, men det finnes også en grense for hvor tett dette samarbeidet kan være. Blir samarbeidet for tett, vil det hindre selskapene i å konkurrere. Regulerende myndigheter må også sørge for at lisensene ikke blir for dyre, slik tilfellet var med 3G.

En annen grunn til at 4G kom sent i gang, var mangel på smartmobiler. Nå har bruken av mobilt Internett eksplodert, og behovet for raskere og mer stabile nett har økt tilsvarende. Men 5G blir ikke skapt over natten. Selv om det snakkes om mer energieffektive nett og en forsinkelse på 0,5 til 2 millisekund, allerede i 2020, forutsetter dette både at det utvikles ny teknologi, og at eksisterende teknologi videreutvikles.

Mer enn 1000 selskap og organisasjoner er med i 5G PPP. Sammen skal de utvikle teknologi som gir 5G-nett i 2020, sier Dr. Wen Tong.Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no

— Bransjen vil trenger flere kreative ingeniører, er budskapet fra selskapene og organisasjonene i 5G PPP.

Selskapene må også utvikle forretningsmodeller som trekker til seg investorer.

Det usynlige nettet

For sluttbruker skal 5G-nettverkene være «usynlige». Det skal bare virke, og det skal virke over alt, blir vi lovet. 5G skal gi bedre innendørsdekning enn 4G, og nettene skal være så raske og stabile at de kan brukes til alt fra telekirurgi til å styre biler i trafikken.

For det er ikke bare du og jeg som skal være koblet på 5G-nettene. 5G PPP sier de vil skalere 5G-nettene til 100 milliarder enheter. Når alt skal være på nett og snakke med skytjenester eller andre enheter i sanntid, kreves det også mye av de trådløse nettene.

Om alt går som planlagt, vil de første store prøveprosjektene komme i 2018. To år senere åpnes de kommersielle nettene. Men når det vil være tilgjengelig for alle våger vi ikke å spekulere i. Ting har en tendens til å ta lenger tid en optimistene i EU ser for seg.

Dagens toppmøte ble forøvrig initiert av Huawei, som håper noen vil plukke opp stafettpinnen og gjøre 5G@Europe Summit til en årlig begivenhet.

Nettilgang blir stadig viktigere over hele landet:
Slik skal de gi deg lynraskt nett på Ullevaal Stadion » (Ekstra)

Vi gjør oppmerksom på at Huawei har betalt reise og opphold i München.

annonse