Til hovedinnhold

Kvinner må betale selv

På søndag er det nok en gang ”den dagen i året”- nemlig Den internasjonale kvinnedagen. Tiden er inne for å røske opp i det som fortsatt er galt med samfunnet vårt. At vi aldri vil oppnå ”likestilling” mellom mann og kvinne skyldes nok biologiske årsaker, men den samme unnskyldningen kan ikke brukes om ”likeverd”.

Menn og kvinner innehar ulike jobber i samfunnet, men kvinner får langt sjeldnere betalt mobilregningen sin av arbeidsgiveren. Det er et tydelig tegn på at kvinner fortsatt har god grunn til å markere 8.mars – også i Norge.

Dansk undersøkelse
En fersk undersøkelse som Gallup har foretatt for operatøren TDC i Danmark, viser at bare hver 20. kvinne får betalt mobilregningen sin av arbeidsgiver, mens det samme gjelder for hver 5. mann. Ifølge Mobilsiden.dk kan dette skyldes at menn ofte innehar høyere- og mer spesialiserte stillinger, der det er vanligere å få dekket slike goder.

I fjor høst ble en tilsvarende undersøkelse gjennomført i regi av Netcom. Der kom det fram at arbeidsgiverne betalte mobilregningen til annenhver mannlig arbeidstaker, mens kun én av fem kvinner fikk sin regning dekket av jobben. Det er altså mer vanlig at arbeidsgiver betaler mobilregningen i Norge enn det er i Danmark.

- Stadig flere får dekket hele eller deler av mobilregningen av arbeidsgiver. Men kjønnsforskjellene er fortsatt store. Det har nok en sammenheng med yrkesvalg, men kanskje bør vi også sette spørsmålstegn ved om likestillingen har kommet så langt som den burde i 2008, sa kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Netcom den gang.

Kanskje vil dette forandrer seg i løpet av 2009? Diskuter i Forumet!

Mer om
annonse