Til hovedinnhold

Digitale spillbutikker klages inn til Forbrukertilsynet

Nintendo, Valve, Sony og EA må svare for å bryte norsk lov.

I desember gikk Forbrukerrådet hardt ut mot en rekke kritikkverdige forhold ved de store digitale salgsplattformene for spill.

Nå tar Forbrukerrådet saken et steg videre ved å klage Nintendo, Valve, EA og Sony inn for Forbrukertilsynet. Samtlige selskaper anklages for å bryte den norske angreretten.

Undersøkelser fra Forbrukerrådet viser at kunder som handler i Nintendos eShop nektes å avbryte forhåndsbestillinger. I tillegg kommer det frem at Valves Steam, EAs Origin og Sonys Playstation Store ikke informerer forbrukeren godt nok om at angreretten på 14 dager bortfaller i det du handler hos dem.

– I strid med norsk lov

Finn Myrstad og Forbrukerrådet sender saken over til Forbrukertilsynet, som kan gi økonomisk straff.
Kjell Håkon K. Larsen

– Dette er i strid med norsk og europeisk angrerett og svært uryddig av fire mektige spillplattformer, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet i en pressemelding.

– Det digitale spillmarkedet er preget av forbrukerutfordringer som uferdige produkter, kopisperrer, og misvisende markedsføring kombinert med forhåndsbestillinger. Du skal ha de samme rettigheter som andre, også når du kjøper spill, påpeker Myrstad.

Verstingen er Nintendo, som altså ikke lar deg kansellere en forhåndsbestilling selv før spillet er lansert. Ifølge Nintendo frasier du deg angreretten i samme sekund du forhåndsbestiller fordi det er ved bestilling Nintendo «starter leveringen av tjenesten» til deg. Ikke idet spillet lastes ned til konsollen din eller du starter spillet første gang. Etter at selskapet ikke har endret praksis etter Forbrukerrådets påpekninger er dermed Nintendo et av selskapene som nå tas til Forbrukertilsynet.

Oversendes til Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet har som en offentlig tilsynsmyndighet mulighet til å sanksjonere overfor selskaper som ikke følger den norske markedsføringsloven, hvilket kan være tilfelle for de digitale spillplattformene til Nintendo, Sony, EA og Valve.

Dersom Forbrukertilsynet kommer til samme konklusjon som Forbrukerrådet, altså at spillplattformenes betingelser bryter den norske markedsføringsloven, kan selskapene bak straffes økonomisk om de ikke endrer praksis.

Dette vil skje videre

Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet er allerede orientert om saken fra Forbrukerrådet og sier til Tek.no at de nå vil ta en vurdering på hva de vil gjøre.

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug.
Kimm Satvedt

– Vi leser gjennom saken fra Forbrukerrådet og vurderer hva vi skal foreta oss. Om vi finner at lovverket faktisk er overtrådt, og at forbrukere rammes, kan vi gå videre med saken, forteller Haug.

Han viser til at et av selskapene, Nintendo, allerede har avvist Forbrukerrådets påpekninger rundt salgsbetingelsene i deres eShop, men sier at de selv, som myndighetsoppnevnt tilsyn, har større mulighet til å legge press og få til en endring.

– Vi sitter jo med fasiten på hva som er lov eller ulovlig og kan legge press ved hjelp av sanksjoner, forteller Haug.

Virkemidlene er blant annet tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

– Om vi gir tvangsmulkt kan dette sees på som en betinget bot. Da vil vi ikke kreve inn pengene dersom selskapene føyer seg etter våre krav før tidsfristen vår går ut. Vi har også mulighet til å gi et overtredelsesgebyr, og da må selskapet betale med en gang, sier Haug.

Kan ta ut sak mot null eller fire selskaper

Haug påpeker at saken er helt fersk og at de kan komme til å ta ut sak mot samtlige fire påklagede selskaper, bare et eller to av dem, eller ingen.

– Ettersom selskapene det er snakk har identiske betingelser for å operere i alle europeiske land vil vi også vurdere å samarbeide med andre lands tilsynsmyndigheter, påpeker han.

Noe estimat på når utfallet av de eventuelle sakene mot selskapene er klar er vanskelig å gi, men Haug forteller at det overfor samarbeidsvillige selskaper kan være snakk om uker, mens sakene kan strekke seg ut opp mot et år dersom påpakningene til Forbrukermyndighetene ikke følges.

Tek.no har bedt Nintendo Europe om en kommentar og oppdaterer saken dersom vi hører tilbake.

(Kilde: Forbrukerrrådet)

annonse