Til hovedinnhold

Nordmenns rett til fem års reklamasjon vil trolig bestå

EU ser ut til å frede fem års reklamasjon etter ny avgjørelse.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Norge har vesentlig sterkere reklamasjonsrettigheter enn mange andre land ved at nordmenn kan påberope seg reklamasjon helt opptil fem år. EU har imidlertid i lengre tid diskutert hvorvidt reklamasjon skal være helt lik i hele Europa, noe som har truet Norges praksis på dette området. Nå ser faren ut til å være over.

Som NRK rapporterte nylig har en forbrukerkomité i EU nemlig nå kommet til en konklusjon som innebærer at standard reklamasjonperiode skal ligge på to år – men at hvert land garanteres rett til å håndheve egne lover som gir lengre reklamasjonstid utover to år.

Forbrukerrådet fornøyd

Saken er riktignok ikke endelig avgjort, men mest sannsynlig kan dette tolkes dithen at Norge kan beholde fem års reklamasjonsrett, noe det norske Forbrukerrådet stiller seg positive til.

Reklamasjonsretten på fem år gjelder også for mobiltelefoner.
Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Komiteen har sendt et viktig og klart signal. Dette er et godt steg i riktig retning, sa forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet, Audun Skeidsvoll, i en uttalelse overfor NRK.

Saken skal behandles videre i EU-rådet, men ifølge Skeidsvoll har flere av medlemmene i rådet allerede signalisert at de er kritiske til å redusere forbrukerrettighetene til europeiske forbrukere. Selv tror han dermed at den foreløpige avgjørelsen vil bestå.

Den norske forbrukerkjøpsloven gir i dag to års reklamasjonstid på varer som ikke er ment å vare særlig lenge, og opptil fem år for varer som er ment å vare vesentlig lengre.

Hvilke typer produkter som tilhører de to kategoriene har vært gjenstand for diskusjon. Eksempelvis mobiltelefoner tilhører imidlertid den typen varer som gir fem års reklamasjonsrett, noe Høyesterett i Norge slo endelig fast i 2007 etter en langvarig uenighet mellom mobilprodusentene og forbrukerorganisasjonene.

Tesla slaktes av Forbrukerrådet i ny kåring »

annonse