Nyhet

Full forvirring rundt Telepriser

Tele2 har i år som i fjor brukt deres gode plasseringer på den offisielle priskalkulatoren Telepriser i sine annonser der de hevder å være Norges billigste operatør. Da den samme operatøren dristet seg til å vise svart på hvitt hvor mye en Telenor FriHet-kunde kunne spare på å bytte til Tele2 Sheriff- eller Flex, basert på tall fra Telepriser, kom imidlertid reaksjonene; - Telepriser er villedende, hevdet Telenor. Men Post- og teletilsynet parerte med at Telepriser eksisterer nettopp fordi markedet er så uoversiktlig at det er umulig å orientere seg for mobilbrukerne, og sto fast ved at deres priskalkulator var veiledende for folk flest. Deretter spurte vi djuice og Talkmore – som begge eies av Telenor, men som også havner høyt opp på Teleprisers resultatlister – hva de synes om Telepriser. Begge påpekte mangler ved tjenesten, men de så også flere fordeler ved den.

Forbrukerombudet, som har til oppgave å tale forbrukernes sak, mener at Telepriser absolutt har en viktig funksjon, og at operatører som hevder at utregningsmetoden er urettferdig kan skylde seg selv.

Forvirrende for forbrukeren
Juridisk seniorrådgiver Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet samtykker til at de predeterminerte ringemønstrene Post- og teletilsynet presenterer i kategoriene lavt, middels og høyt gir en god indikasjon på hvilke abonnementer som faktisk er billigst – selv om tilgjengelige rabatter og tilleggstjenester ikke er med i beregningen.

- Utfordringen med rabatter og tjenester det ikke tas hensyn til, er skapt av bransjen som har laget så mange forskjellige prisplaner og tilleggstjenester at markedet blir uoversiktlig for forbrukere. Om de hadde puttet rabattene og fordelene ved disse tilleggstjenestene inn i abonnementene sine, hadde de både gitt den samme fordelen til alle kundene sine, og gjort det enklere å sammenligne tilbud, sier Ravne Bugten til Mobilen.no.

- Ettersom Telenor er kritisk til Telepriser.no, ønsker jeg å vise til et eksempel hvor de selv skriver følgende på sine nettsider: "Vi har regnet ut at en familie på fire med et gjennomsnittlig ringemønster sparer 3 400 kroner i året med Fri familie." Men hva er egentlig det konkrete grunnlaget for markedsføringen? Hva er et gjennomsnittlig ringemønster? Hvis man sammenligner dette med Tele2s sammenlignende markedsføring som vel startet denne debatten, kan en enkelt person spare 2 676 kroner på å bytte fra Frihet til Sheriff ved "middels forbruk". Om middels forbruk er noe lignende gjennomsnittlig ringemønster vet jeg ikke, men om det er noe i nærheten kan en familie spare(10 704-3 400=)7 304 kroner på å ha Tele2 Sheriff istedenfor Telenor Frihet med Fri familie, legger han til – og understreker samtidig at eksempelet er ment ”å illustrere hvor sammensatt denne bransjen er og at tilleggstjenestene som ofte fremstilles som svært prisgunstige ikke alltid er det”.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Reelle tall?
Bugten har utvilsomt et godt poeng, men Telenors kritikk av Telepriser gikk nettopp på at de predeterminerte ringemønstrene som blir brukt i priskalkulatoren ikke er representerer kundenes virkelige ringemønstre. Vi konfronterte derfor administrerende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 om hvorvidt det stemmer at mange av deres Sheriff-kunder får mobilregninger på under 20 kroner per måned, slik Telepriser antyder ved et lavt- eller middels forbruk.

- Jeg har ikke detaljer om den enkelte, men det er helt klart at flere av våre kunder som har et abonnement som for eksempel Sheriff har regninger på det nivået i enkelte måneder som du her skisserer. Tele2 har flere andre abonnement som er tilpasset annet forbruk, og vi ser at våre kunder bytter abonnement dersom de opplever at deres ringemønster ikke er tilpasset det abonnementet de har, sier Dyrnes til Mobilen.no.

- Det er et faktum at uansett priskalkulator så kommer Tele2 svært høyt, og det er fordi vi har løsninger tilpasset de aller fleste behov. I tillegg har vi mange tilleggstjenester som familie- og venneløsninger ved siden av at vi subsidierer telefoner. Og en tjeneste som Lik pris Sverige og Norge hvor du kan ringe med samme lave minuttpris til norske fast- og mobiltelefoner uansett om du befinner deg i Norge eller i Sverige, er jo heller ikke med i disse kalkulatorene, legger han til.

Dyrnes sier videre at han er positiv til å ta hensyn til tilleggstjenester, samt å inkludere salg av subsidierte mobiltelefoner med abonnement, i Telepriser – så fremt det lar seg gjøre å fremstille dette enkelt for brukerne.

Telefon + abonnement = ?
En viktig nøkkel til Telenors vedvarende suksess har vært salg av subsidierte mobiltelefoner med binding til et av deres abonnement. Dette gjør at flere av deres abonnement med høy månedspris, som er beregnet på deg som vil kjøpe ny mobiltelefon til redusert pris, kommer elendig ut på Teleprisers resultatlister. Norges største operatør ønsker seg et prissammenligningsverktøy som også tar hensyn til salg av subsidierte telefoner. Tele2 er altså positive til dette også. Men Forbrukerombudet tror dette vil bli vanskelig å få til i praksis.

- Det hadde vært flott med bedre prisinformasjon om hva det totalt sett koster å kjøpe subsidiert mobiltelefon med abonnement. En totalpris som også inkluderer ett års forbruk med abonnementet som følger med mobiltelefonen ville gitt et riktigere bilde av hva det faktisk koster å kjøpe en mobiltelefon til 1 krone. Hvis du samtidig kunne se kostnaden for en mobiltelefon uten binding sammen med ett års forbruk på det abonnementet som passer best for den enkelte, tror jeg at mange ville sett at det ofte kan lønne seg å kjøpe mobiltelefon og abonnement hver for seg, sier Ravne Bugten.

 - Det er nok imidlertid vanskelig å lage en slik tjeneste i praksis, og det enkleste for forbrukerne hadde vært om kjøp av mobiltelefon og abonnement skjedde hver for seg. På den måten kunne du konsentrert deg om å kjøpe den mobiltelefonen du ønsker deg, uten samtidig å måtte ta stilling til hvor mye abonnementet som følger med vil koste gjennom ett år med ditt bruksmønster, sier han videre.

(Artikkelen fortsettes.)
 

”Norges billigste operatør”
Tele2 markedsfører seg som ”Norges billigste operatør”, basert på resultatlistene til Telepriser. Dette reagerte særlig Talkmore på før helgen, hvor daglig leder Pål Barth Nilsen uttalte at ”det er et paradoks at Tele2 ved hjelp av Telepriser profilerer seg som Norges billigste operatør. Om du ser på Talkmores APPM (gjennomsnittspris per minutt) så er denne nesten halvparten av Tele2s.” Til motsvar sier Dyrnes i Tele2 følgende:

- Tele2 har som sagt mange abonnement tilpasset ulike bruksmønstre og vi hevder oss i toppen uansett hvilket bruksmønster de forskjellige kalkulatorene tar hensyn til. Jeg tror for eksempel våre Sheriff og Flex kunder er meget fornøyde med sine abonnement, og dersom de ikke skulle være det, kan de jo bare bytte til et annet abonnement hos oss som er bedre tilpasset deres behov. Uno, Star og Champion med alle sine ekstra tjenester er jo glimrende alternativer. Når det gjelder Talkmores APPM så blir dette veldig søkt; En slik pris kommer du frem til hvis kundene ringer for nøyaktig 3 000 minutter hver måned, og svært få kunder gjør det, sier Dyrnes.

- Jeg er enig i at det ikke er noen ønskesituasjon å se at Tele2 i og for seg ”misbruker” Telepriser i sine annonser, sier imidlertid PT-direktør Willy Jensen til Mobilen.no.

- Forbrukerombudet er opptatt av at de ikke skal hevde at de er billigst uten å presisere hvilket forbruk som ligger til grunn, og samtidig vise til Telepriser.no sånn at forbrukerne kan sjekke hvordan de kommer ut med eget forbruk. Det er ikke nødvendigvis så heldig at de tilpasser abonnementene sine til Telepriser.nos ulike forbruksmønstre, men de er jo nødt til å være billige for å komme på toppen. Sånn sett har dette ført til at prisene har gått nedover, og det er positivt for forbrukerne, sier Ravne Bugten i Forbrukerombudet.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Uoversiktlig
Det er uklokt å trekke forhastede konklusjoner i denne debatten, for det hagler gode argumenter fra alle kanter – også fra våre forumdeltakere –, men vi kan langt på vei konstatere at mobilabonnementsmarkedet i Norge er uoversiktlig, og at Telepriser og andre priskalkulatorer helt klart bidrar til å gjøre det noe mer oversiktlig. Samtidig er det et vesentlig poeng at tilleggstjenester, som er viktig for noen og totalt uviktig for andre, bør tas større hensyn til. Dessuten er de predeterminerte ringemønstrene i Telepriser kanskje mer villedende enn veiledende, samtidig som resultatlistene gir en kjapp oversikt over de abonnementene som unektelig er blant de billigste for en stor andel mobilbrukere. Men faren er at mobilbrukerne stoler blindt på disse listene uten å gjøre egne tilpasninger i forhold til eget ringemønster, og den oppfatningen deler også Forbrukerombudet.

- Denne diskusjonen viser at dette er en uoversiktlig bransje. Forbrukerne synes det er vanskelig å sammenligne tilbud, fordi det er så mange variabler å ta hensyn til. Vi vil oppfordre forbrukere til å fortsette å bruke Telepriser.no for å finne det abonnementet som er billigst for deres forbruksmønster, og selv undersøke de forholdene som kalkulatoren ikke tar tilstrekkelig hensyn til for å se om det får noen innvirkning på valget, sier Ravne Bugten.

Og Tele2 er også positive til eventuelle forbedringer som måtte komme i priskalkulatorene:

- Jeg registrerer at det er mye klaging fra de som kommer dårlig ut på disse listene, det vil si Telenor og de to selskapene som er eiet av Telenor, nemlig djuice og Talkmore. Jeg tror det vil være vanskelig å lage kalkulatorer som tar høyde for alle tjenester og alle forbehold, men dersom det lar seg gjøre, så er vi i Tele2 positive til dette. Vi er svært høyt oppe på alle lister i dag, selv om vi også har mange tilleggstjenester og rabattjenester som ikke er inkludert i disse listene, i tillegg så subsidierer vi telefoner. Tele2 er og skal være billigst uansett og vi hilser alle nye tiltak velkommen som kan hjelpe kundene til å finne frem til riktig abonnement, avslutter Tele2-sjef Haakon Dyrnes.

Les også
Chess er oppgitt over Telepriser
Les også
Test: Nokia X3 – Musikkmobil for generasjon X
Les også
To gode Telenor-nykommere
Les også
Vil drepe fasttelefoni
Les også
- Fjern oppstartsavgiften
Les også
Advarer mot å stole på Telepriser
Les også
- Telepriser er villedende
Les også
- Bytt selskap hvis du vil spare penger
Les også
Dette mener PT om bindingstid
Les også
Vil forby subsidierte mobiltelefoner
annonse