Til hovedinnhold

Apple forbyr to skadelige kjemikalier i sine fabrikker

Gir etter for presset fra aktivister etter omfattende undersøkelser.

shutterstock.com

De to stoffene det er snakk om er benzene og n-hexane. Førstnevnte benyttes til rengjøring, mens sistnevnte er et løsemiddel. Apple undersøkte selv i hvilken grad kjemikaliene brukes, og kom frem til at det gjaldt 4 av 22 fabrikker, melder AP (Associated Press). Disse holdt seg imidlertid innenfor grensene for hva som skal være trygt for mennesker å utsettes for. Likevel valgte selskapet å forby kjemikaliene.

Dette skjedde riktignok etter at Apple hadde blitt anmodet av arbeider- og miljøverngrupper om å stoppe all bruk av skadelige kjemikalier, som The Guardian skrev om tidligere i år. Selskapet ble den gangen gjort oppmerksom på at det var «sjokkerende små beløp» å spare på å bruke de helseskadelige kjemikaliene fremfor sikrere alternativer.

Green America, et nonprofit selskap for bærekraftig utvikling, samlet totalt 23 000 underskrifter mot Apples bruk av benzene og n-hexane.

Grønnere alternativer

Apple er ikke fremmed for å velge mindre skadelige måter å fremstille sine produkter på. De har en egen avdeling for miljøvennlige initiativer. I et intervju med AP sier nestsjefen der, Lisa Jackson, følgende:

—Vi vil gjøre alt vi kan for å slå ned på eksponering for kjemikalier og reagere på bekymringsmeldinger. Vi mener det er svært viktig at vi leder an og ser mot fremtiden ved å forsøke å bruke grønnere kjemikalier.

—Apples nye regler for benzene og n-hexane vil forhåpentlig presse andre produsenter til å innføre lignende retningslinjer, sier Gary Cook fra Greenpeace.

Fortsatt skadelige stoffer i bruk

Benzene og n-hexane er forholdsvis skumle kjemikalier å utsettes for. Benzene er et karsinogen, det vil si et stoff med kreftfremkallende egenskaper, mens n-hexane kan gi nerveskader. Cook mener det er vel og bra at disse stoffene nå er bannlyst fra samtlige fabrikker tilknyttet produksjon av Apple-produkter, men sier samtidig at listen over skadelige kjemikalier kun er kortet ned.

—Apples fabrikker avhenger fortsatt av en lang liste farlige kjemikalier som kan skade mennesker og miljøet. Det ville vært flott å se listen bli kortere, ikke bare for å beskytte arbeiderne men også for luft- og vannkvalitetens skyld.

Les også: Roboter kan overta byggingen av iPhone 6

(Kilder: Associated Press, theguardian.com)

annonse