Smartmobilåret 2015 oppsummert: Apple trekker veksten ned og Samsung er fortsatt størst

Det er etter et par millioner år med utvikling blitt svært mange av oss her på jorden, med den konsekvens at det også lages vanvittige mengder masseproduserte produkter – deriblant smarttelefoner.

Nå melder Engadget om at de offisielle tallene for mengden produserte smarttelefoner i hele 2015 ligger på bordet, levert i en enkel oversikt av analyseselskapet Strategy Analytics. Ikke overraskende er det stadig Samsung som er verdens desidert største smarttelefonprodusent, mens erkerivalen Apple må se seg grundig slått.

Samsung og deres Galaxy-serie (representert ved Galaxy S6 Edge+ til venstre) regjerer fortsatt, mens Apple og deres iPhone må se seg grundig slått av erkerivalen.

Til sammen ble det produsert i overkant av 1,44 milliarder smarttelefoner i hele det foregående året, og av dette stod Samsung for til sammen 319,7 millioner. Sør-koreanerne har dermed litt over 22 prosent av det globale markedet, mens tilsvarende tall for Apple er på nærmere 16 prosent. Det ble altså laget omtrent 231,5 millioner iPhone-enheter i 2015.

Huawei på tredje plass – men «andre» er størst

Vi snakker altså kun om smarttelefoner her, ikke de gode, gamle mursteinsmobilene – eller «feature phones», som de også kalles. Medregnet disse hadde nok tallet vært en god del høyere, selv om smartmobilene blir stadig mer utbredt verden over. Under kan du selv se oversikten over antall solgte smarttelefoner i verden i 2015, hentet fra Strategy Analytics:

Totalt:380,11 283,5404,51 441,7
Produsent (tall i millioner)Q4 20142014Q4 20152015
Samsung74,5317,281,3319,7
Apple74,5192,774,8231,5
Huawei24,174,132,6107,1
Lenovo-Motorola24,792,720,273,9
Xiaomi17,061,119,572,0
Andre165,3545,7176,1637,5
Huawei er verdens 3. største smarttelefonprodusent.

Av andre smarttelefonprodusenter enn Apple og Samsung, er det altså nesten kun Huawei som kan sies å hevde seg i noen grad. De passerer den magiske 100-millioners grensen, og lander på 107,1 millioner enheter. Under finner vi Lenovo-Motorola og Xiaomi, med henholdsvis 73,9 og 72,0 millioner enheter produsert.

Som du kan se av listen er det imidlertid kategorien «andre» som er aller størst. Dette betyr at en haug små produsenter faktisk står for nesten halvparten av alle produserte smartmobiler, og til sammen opplevde de dessuten en formidabel vekst på nesten 100 millioner enheter sammenlignet med fjoråret.

– Apple har nådd et metningspunkt

Apples vekst ser ut til å stagnere, delvis på grunn av at det kinesiske markedet er i ferd med å mettes. Her fra en Apple Store i Shanghai, Kina.

Det samme kan imidlertid ikke sies om Apple, som i siste kvartal av 2015 produserte tilnærmet nøyaktig like mange iPhone-enheter som i samme periode i 2014. Forskjellen på henholdsvis 74,8 og 74,5 millioner enheter, tilsvarer en vekst på tilnærmet neglisjérbare 0,4 prosent. Til sammenligning vokste Samsung med 8,3 prosent i samme periode, og det totale markedet med omtrent 11 prosent.

Strategy Analytics påpeker i presentasjonen av tallene at dette i all hovedsak skyldes usikkerhet i den globale økonomien og at det enorme markedet i Kina er i ferd med å mettes. Dette gjelder spesielt Apple, som kun produserer telefoner i premium-segmentet. For å opprettholde veksten kreves det derfor at selskapet satser i voksende markeder så som India og Nigeria, hevder analyseselskapet videre.

Her er NetComs liste over de mest solgte telefonene fra deres butikker i november 2015. Ikke overraskende regjerer Apple og Samsung med dyre og ekslusive premiummodeller på toppen.

Av topp 5-produsentene er det kun Lenovo-Motorola som hadde negativ vekst i 2015 sammenlignet med året før, med et fall fra 92,7 millioner enheter i 2014 til 73,9 millioner i året vi nettopp gikk ut av. Dette tilsvarer et fall på 18 prosent.

Med tanke på at dette er globale tall, så er det ikke egentlig så veldig overraskende at Apple ikke er større. Her på berget ville sannsynligvis tallet vært langt høyere, først og fremst fordi det nesten utelukkende selges premium-telefoner på privatmarkedet i Norge. Dette kommer tydelig fram på for eksempel NetCom og Telenors salgsstatistikker, og er en trend som har holdt seg over mange år nå.

På ett område regjerer Apple uforbeholdent:
Apple Watch knuser konkurrentene på smartklokkemarkedet »

(Kilde: Engadget, Strategy Analytics, NetCom)

Les også
Apple, Apple, Apple, Samsung...
Les også
Sverige får snart fire Apple-butikker – Norge har ingen
annonse