Til hovedinnhold

Fungerer ikke nettet selv om du tilsynelatende har god dekning på mobilen?

Slik gjør du signalstyrke-måleren på telefonen litt smartere.

Niklas Plikk, Tek.no

Har du opplevd at telefonen din viser at du tilsynelatende har god dekning – men at du likevel ikke kommer på nett?

Det kan være flere årsaker til dette. En årsak kan selvfølgelig være at du – kanskje ubevisst – har kommet borti et hurtigvalg for å skru av mobildata på telefonen din. Andre årsaker kan være at svært mange andre brukere er koblet til samme basestasjon som deg, for eksempel under en konsert eller andre tilfeller hvor mange mennesker er på samme sted.

Men ifølge det danske magasinet Ingeniøren (ing.dk) kan det også være en annen årsak – nemlig forsinkelse.

Ingen standard for hvordan signalstyrke skal vises

Lektor Troels B. Sørensen ved Mobilforskergruppen på avdelingen for elektroniske systemer ved Aalborg Universitet forteller til Ing.dk at det i noen tilfeller kan gå opp mot et kvarter før signalstyrkeindikatoren på telefonen blir oppdatert. Er du i bevegelse, for eksempel på et tog, kan det hende du faktisk ser signalstyrken for et helt annet sted enn der du befinner deg akkurat nå.

– Signalstyrkeindikatoren implementeres forskjellig fra produsent til produsent. Jeg tror til og med at designeren har hatt mer innflytelse på den enn ingeniøren, sier Sørensen.

Tre av fire streker på en Samsung-mobil betyr ikke nødvendigvis det samme som tre av fire streker på en mobil av annet merke.
Kurt Lekanger

Det er heller ingen standard for hva signalstyrkeindikatoren faktisk viser. Ofte vises RSSI – Received Signal Strength Indication – som kun sier noe om hvor kraftig signalet er, men ikke noe om kvaliteten på signalet. Er du på en overbelastet basestasjon, vil du kunne se et kraftig signal selv om basestasjonen ikke klarer å formidle dataene fra telefonen din ut i verden.

Når du er i fart, for eksempel på et tog, kan det også hende at telefonen skifter basestasjon så ofte at den aldri rekker å sette opp en stabil dataforbindelse – selv om ringing kan fungere fint.

De danske forskerne har laget et verktøy som skal kunne måle både signalstyrke og kvalitet på signalet. Appen kalles NetMap, men finnes såvidt vi vet ikke i Norge.

Få mer nøyaktig signalstyrkemåling

Det finnes et triks for å få mer nøyaktig signalstyrkemåling på telefonen din. Trikset hjelper deg riktignok ikke med å se hvor god eller dårlig kvaliteten på forbindelsen er, eller fortelle deg hvorfor du ikke kommer på nett selv om du har et sterkt signal. Men den gir deg som sagt en mer nøyaktig indikasjon på den faktiske signalstyrken.

Hvor bra to eller tre streker eller prikker er, kan nemlig variere fra telefon til telefon. De fleste Android-mobiler og iPhone kan vise signalstyrken som et tall i stedet – noe som gjør det enklere hvis du vil teste mottaksforholdene på ulike steder, eller se om det er forskjeller mellom ulike telefoner.

Signalstyrken vises i dBm, som er en måleenhet for signaleffekt i elektronisk utstyr. Jo større negativ verdi, jo dårligere er mottaksforholdene. -80 er med andre ord dårligere enn -75 dBm.

Slik går du frem for å vise signalstyrken i dBm:

Android

  • Trekk ned varslingsfeltet ved å sveipe med fingeren fra toppen av skjermen og nedover. Velg tannhjulet for å gå til Innstillinger.
  • Velg Om enheten.
  • Trykk menyvalget Status. På noen telefoner må du også inn på SIM-kortstatus. Signaleffekten i dBm skal nå vises på skjermen. Jo nærmere null tallet er, jo bedre er det. I motsetning til iPhone kan du ikke erstatte den vanlige dekningsindikatoren med det mer nøyaktige dBm-tallet.
Slik finner du signalstyrken på en Android-mobil.

iPhone

For å se signalstyrken på en iPhone må du aktivere nerdemodus på telefonen – eller Field Test Mode, som det egentlig heter. Slik gjør du det:

Denne kryptiske tastesekvensen gir deg tilgang til dBm-måling av signalstyrken.
Kurt Lekanger
  • Gå til det numeriske tastaturet du bruker når du skal ringe.
  • Tast inn denne kryptiske tallrekken: *3001#12345#*
  • Trykk Ring
  • Hold inne Av/på-knappen til telefonen helt til meldingen «Skyv for å slå av» vises.
  • Slipp Av/på-knappen og hold inne Hjem-knappen helt til du er tilbake til startskjermen til telefonen. Dette tar 5-10 sekunder.

Du skal nå se et desibel-tall øverst i venstre hjørne, i stedet for den vanlige signalindikatoren. Jo nærmere null tallet er, jo bedre er mottaksforholdene.

PS! For å skru av desibel-visningen gjentar du tallsekvensen for å åpne Field test igjen. Så går du ut av Field test ved å trykke Hjem-knappen eller «Tilbake til telefon» øverst til venstre.

For nerdene:

Lurer du på hvorfor det heter dBm og ikke bare dB – som i decibel? Det er fordi decibelverdien er oppgitt i forhold til 1 milliwatt (mW). En reduksjon på 3 dBm betyr en halvering av signalstyrken, som naturlig nok blir svakere jo lenger vekk fra basestasjonen du kommer. 0 dBm er 1 milliwatt, -3 dBm er 0,5 milliwatt, osv.

Vi kjørte mer enn 5000 kilometer for å måle dekningen:
Sjekk Norges største teste av mobilnettene »

annonse