Nyhet

– NRK må ha en stabil finansiering

Det er mange grunner til at du om tre dager må betale TV-lisens.

Om tre dager strømmer den første delen av nesten fem milliarder kroner inn til NRKs lisenskontor. Hvert halvår sender NRK ut 1,9 millioner fakturaer, som i år lyder på 1340,28 kroner hver. Pengene går utelukkende til å finansiere Norges statskanal, og like ofte som fakturaen kommer, blir den gjenstand for debatt.

Loven som lar NRK kreve lisens kom i 1981, og er i bunn og grunn et rammeverk som avgiftsbelegger fjernsynsmottakere. På den tiden var en fjernssynsmottaker i hjemmet synonymt med at du så på TV, men situasjonen har blitt noe annerledes i dag. En TV står ikke lenger i stua bare for å se på kringkasting etter sendeskjema, en TV er også en ren monitor.

Samtidig har TV-ene også blitt smarte, de kommer med nettlesere, apps og spill rett fra fabrikken. Og med strømmingstjenester som HBO og Netflix, eller TV-kanalenes egne nettløsninger som TV2 Sumo og NRK Nett TV, kan man i dag få mye underholdning i stua – uten å ha en antenne på veggen. Men så lenge TV-en er i hus, eller en annen mottaker for den saks skyld, må du betale lisens.

Nøytral lov

Håvard Fossbakken, politisk rådgiver i Kulturdepartementet.Foto: Arbeiderpartiet/Knut Åserud

I debatten rundt lisensen kommer stadig ett spørsmål opp: Hvorfor må vi betale lisens på TV-en? Mange har også spurt seg hvorfor man må betale lisensen på TV-en etter at det analoge bakkenettet ble lagt ned, som da gjør at man i de fleste situasjoner trenger en ekstra boks for å ta inn TV-signalene.

Svaret er relativt klart: Forskriften om fjernsynsmottakere, som lisensloven heter, sier ingenting om hvordan du tar inn TV-signaler eller hva du gjør med dem. Har du noe i huset som kan ta i mot fjernsynssignaler, skal du betale lisens.

– Formålet med lisensordningen er å sikre NRK et stabilt og forutsigbart finansieringsgrunnlag, forteller politisk rådgiver i Kulturdepartementet, Håvard Fossbakken.

Det er Kulturdepartementet som legger frem lovforslaget og setter rammene for innkreving av lisens, mens det er NRKs lisensavdeling som tolker og håndhever den:

– Den som har fjernsynsmottaker plikter å betale kringkastingsavgift. En fjernsynsmottaker har tradisjonelt vært all mottakerteknologi som enten er eller inneholder en tuner eller dekoder, forteller Freddy Lysfjord, lederer for NRKs lisensavdeling, til Hardware.no

Loven er nemlig helt teknologinøytral, og gjør det mulig å kreve lisens på en rekke enheter. Har du en DVD-spiller, har disse som oftest også en egen TV-tuner og antenneinngang, og er dermed lisensbelagt.

Må plomberes

Plomberer du antenneinngangen, er ikke lenger TV-en en mottaker.Foto: iStock,6537538

Det finnes imidlertid måter å komme unna TV-lisensen:

– Tuner i mottakeren må plomberes eller fjernes, for at apparatet ikke skal defineres som fjernsynsmottaker, forteller Lysfjord.

Plomberer du antenneinngangen på TV-en, DVD-spilleren eller andre mottakere, er du ikke lenger avgiftspliktig. Da har du nemlig ikke lenger en fjernsynsmottaker.

Men selv om du har plombert TV-en, er det ikke bare å bestille en parabol eller antenne og tyvtitte på TV-signalene via en dekoder – noe du kan gjøre med en plombert antenneinngang.

– En dekoder fra GET, Canal Digital, RiksTV og så videre er en fjernsynsmottakerenhet, og er dermed avgiftspliktig, forteller Lysfjord.

– Det er avgiftsplikt for alle produkter som er en fjernsynsmottaker, det vil si alle mottakere som er eller innehar en tuner eller dekoder, forteller Lysfjord, og legger til at det også er avgiftsplikt og meldeplikt for PC-er med TV-kort.

Åpne for endringer

NRK har grunnlag i loven for å gjøre kreve lisens på PC-er, nettbrett og mobiler, noe Kulturdepartementet anbefalte i 2007. NRK tok selv en vurdering på om dette var nødvendig så sent som i fjor, men valgte å ikke gjøre det.

– Men store endringer i fremtidig brukermønster kan endre NRKs holdning, sier Lysfjord, og forteller videre at NRK følger utviklingen over andelen av den norske befolkning som ser på fjernsynsdistribusjon via nett og mobil.

Også Kulturdepartementet holder øynene åpne:

– Kulturdepartementet følger med på utviklingen og vurderer behov for endringer i våre regler fortløpende, sier Fossbakken, og fortsetter:

– Vi ser at folks TV-vaner er i endring, men foreløpig er det ingenting som tyder på dagens lisensordning ikke virker etter formålet. Vi ser imidlertid at det kan være behov for å modernisere og oppdatere regelverket på en del områder. Kulturdepartementet vil derfor om kort tid legge fram et forslag til endringer i reglene, forteller han, og sier at de nye reglene skal være i samsvar med forslaget fra 2007.

Han antyder også at departementet ikke er fremmed for større endringer:

– I likhet med andre land som har lisensfinansiert allmennkringkasting vil det være en viss tyvtitting. Vi må følge med på utviklingen og fortløpende vurdere behovet for endringer. Vi må også på sikt være åpne for å vurdere mer gjennomgående endringer i finansieringen av norsk allmennkringkasting, sier Fossbakken.

Ved årsskiftet i fjor var det nesten 1,9 millioner lisenser for private husholdninger i Norge, et tall som stiger hvert år.

– Fremdeles er det slik at omtrent 97 prosent av landets totale antall husstander har TV. Dette er på cirka det samme nivå som de siste 10-år, sier Lysfjord.

Fra 1.januar begynte TNS Gallup for første gang å måle seertall inkludert strømming over nettet. NRK ser på dette som en viktig målemetode som over tid vil gi gode grunnlagsdata for videre vurdering.

50 000 kontroller

I løpet av 2012 gjennomførte NRK kontroll av 50 000 husstander, der rundt 28 000 av dem hadde TV-mottaker uten å betale lisens.

Loven legger i teorien opp til at hver enkelt person i husstanden skal lisensbelegges. I praksis betaler man kun én lisens per husstand takket være en rekke unntak i lovverket – som at man ikke må betale lisens om ektefellen, som bor på samme sted, betaler lisens.

– Det er gitt unntak for husstander, antagelig ut fra rimelighetshensyn, forteller Fossbakken.

Slik kommer du unna TV-lisensen »

Kulturminister Hadia Tajik har ikke besvart våre forespørsler i denne saken.

Les også
Retten har bestemt: Svenskene må betale lisens for PC
Les også
Svenskene kan stoppe PC-lisensen med ett klikk
Les også
Dette er våre seks favoritter for TV på nett
Les også
– Skal vi betale TV-lisens for kjøleskapet og?
Les også
Norge vurderer TV-lisens på mobiler og PC-er
Les også
Nå må svenskene betale TV-lisens på PC-er og nettbrett
annonse