Til hovedinnhold

– Datalagringsdirektivet er ulovlig

EU-domstolen har fått anbefalingen på bordet.

Shutterstock 135397196 / Varg Aamo, Hardware.no

Historien om datalagringsdirektivet fortsetter med full styrke. Det som startet som et søksmål fra flere tusen personer i Østerrike tilbake i 2012 forplantet seg etterhvert inn i EU-domstolen hvor det nå er under behandling.

Der undersøker de nemlig om hele det planlagte – og i enkelte land allerede innførte – direktivet kan bryte med grunnleggende EU-regler, i tillegg til den østerrikske grunnloven.

– Er ulovlig

Nå har selveste generaladvokaten i EU-domstolen, Pedro Cruz Villalón, levert sin anbefaling til domstolen. Der konkluderer han med at hele datalagringsdirektivet er ulovlig.

Fra pressemeldingen EU-domstolen sendte ut, kommer det frem at Villalón ikke finner det forbudt å samle inn informasjon om personer for bruk i etterforskning, men at det som det er foreslått innført i EU, bryter med unionens grunnleggende rettigheter og personvern. Det er spesiellt punktet i direktivet som tillater lagring av persondata i opptil to år generaladvokaten er imot.

Selv om Villalón nå har levert sin anbefaling til EU-domstolen, står dommeren fortsatt helt fritt til å ta sin egen avgjørelse i saken. Likevel er det ting som begynner å tale i motstandernes favør. Til Aftenposten forteller nemlig pressetalskvinne for EU-domstolen, Gitte Stadtler, at generaladvokatens anbefalinger oftere blir fulgt enn tilsidesatt.

Kan få konsekvenser her hjemme

En endelig avklaring fra Europadomstolen er ventet i februar, og det er ting som tyder på at deres endelige dom vil kunne få mye å si for direktivets fremtid i Norge. Den nye regjeringen ønsker nemlig å avvente EUs vurdering før de implementerer direktivet her til lands, som foreløpig har fått innfasingstidspunkt fastsatt til 1. januar 2015, med planlagt iverksetting 1. juli 2015.

Hvem, hva og hvor er bare noe av informasjonene som skal lagres om dine bevegelser på Internett: Dette er datalagringsdirektivet »

(Kilde: Aftenposten)

annonse