Til hovedinnhold

Amerikanerne vil ikke rettighetsbeskytte AI-skapte bilder

Tegneserieskaper fikk nei.

Kris Kashtanova / Midjourney

United States Copyright Office har nylig trukket tilbake opphavsretten for illustrasjonene i tegneserien «Zarya of the Dawn», skriver Reuters.

Problemet er at mens tegneserien riktignok er skapt og skrevet av Kris Kashtanova, er illustrasjonene produsert av Midjourney. Og nei, Midjourney er ikke et vanlig kunstnernavn, men navnet på en kunstig intelligens (AI) som produserer bilder basert på tekstkommandoer.

Mens Kashtanova stadig regnes som rettighetsinnehaver for sitt bidrag til tegneserien, vil ikke U.S. Copyright Office sette samme status for illustrasjonene, begrunnet med at disse er generert av teknologi og ikke skapt av et menneske.

Kris Kashtanova fikk først opphavsretten for det fulle åndsverket i fjor, men det var før det gikk opp for U.S. Copyright Office at AI-en Midjourney var brukt til å lage illustrasjonene.

Hvem er den kreative?

Avgjørelsen fra U.S. Copyright Office – eller det amerikanske opphavsrettskontoret om du vil – er interessant fordi rettsvitenskapen ikke akkurat er klar på dette punktet. Datagenerert «kunst» er såpass nytt at det vanskelig lar seg regulere etter eksisterende praksis.

I hovedsak er det to måter å se det på.

Den ene siden argumenterer med at bildene ikke skapes av seg selv, siden det fremdeles krever at noen skriver inn den teksten som AI-en må tolke og generere et bilde ut av. Her menes det at tekstinnskriverens kreativitet må legges til grunn for originaliteten til resultatet, og at et slikt bilde derfor må kunne rettighetsbeskyttes.

Den andre leiren mener at det som kommer ut av en «AI-kunstner» som Midjourney er for tilfeldig til å kunne kalles et verktøy, og at teksten som skrives inn er mer å tenke på som forslag enn nøyaktige instruksjoner – som i større grad betyr at det er teknologien som skaper bildet fremfor den som skriver teksten.

I sistnevnte tilfelle menes det at man ikke kan gi opphavsretten til en person bare fordi vedkommende har kommet med noen retningslinjer til AI-en.

Mener de tar feil

Som Kashtanova selv skriver på Instagram, er hun glad for at tegneserien fremdeles er offisielt registrert, men mener likevel at U.S. Copyright Office ikke forstår teknologien bak Midjourney og derfor har kommet til feil avgjørelse.

Hennes advokat er enig. De skal visstnok ta dette opp igjen med det amerikanske opphavsrettskontoret.

Det som i hvert fall er sikkert er at siste linje i denne saken – og andre saker der kunstig intelligens brukes til å lage noe nytt – på langt nær er skrevet.

annonse