Til hovedinnhold

NAF: - Stor mangel på elbilladere

Burde vært 1100 flere hurtigladere i Norge, mener forbundet.

Mona Langset / VG

Ifølge tall fra Norges Automobil-Forbund (NAF) «mangler» det i dag 1100 hurtigladere for elektriske biler langs norske veier. Antallet elbiler i landet har økt så betydelig at antallet ladere ikke har vokst i samme tempo. Nå krever forbundet at regjeringen må ta tak i de store ladeutfordringene i Nasjonal Transportplan.

Medlemsoranisasjonen har beregnet behovet for hurtigladere, og er en del av en laderapporten «Skal alle med – må noe skje». Rapporten skal legges frem i slutten av mars.

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.
NAF

Skaper køer, venting og frustrasjon

Tallene er basert på lademønsteret for elbilister, kombinert med årlig kjørelengde og bilens strømforbruk. Resultatet viser ifølge NAF et stor behov for mer fokus på utbygging av ladere.

– Resultatet er nedslående. Det finnes rundt 2000 hurtigladepunkter i Norge. Innen utgangen av 2021 burde dette tallet vært over 3000. Det betyr at elbilister mangler hvert tredje hurtigladepunkt. Dette ser vi daglig skaper kø, venting og frustrasjoner hos et økende antall elbilister, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Tallene baserer seg på at litt over halvparten av av alle elbileiere bruker en hurtiglader minst én gang i måneden eller oftere.

Her er grafen som viser hvor mange flere ladere Norge bør få på plass innen utgangen av året.
NAF

Tesla ikke med i beregningen

NAFs resultater tar ikke hensyn til Teslaer, fordi de har et eget ladenettverk.

Tesla passerte nylig 1000 superchargerladestolper i Norge, og feirer også i disse dager at det er registrert over 60.000 norske Teslaer. De utgjør altså en stor del av antallet norske elbileiere, noe Unni Berge i elbilforeningen påpeker til Tek.no:

– Tesla-laderne gagner alle på den måten at de holder Tesla-sjåførene unna køene på de andre hurtigladestasjonene.

Det har også vært snakk om at Tesla vil åpne opp ladestasjonene sine for andre enn bare Teslaer. Det endrer imidlertid ikke problemet, skal vi tro Ryste:

– Det er bra hvis Teslas ladere åpnes for andre bilmerker, men det må ikke bli en sovepute for videre utbygging av hurtigladenettverket i Norge.

– Det er et mye større behov for flere hurtigladere i årene som kommer enn det tilgangen Teslas ladenettverk eventuelt vil gi. Om fem år finnes det tre ganger så mange elbiler på norske veier som i dag. I 2025 vil det være om lag én million elbiler, i 2030 er antallet steget til to millioner hvis politikernes ambisjoner skal følges opp. 

Elbilforeningens Unni Berge sier også at behovet for flere ladere vil øke betraktelig i årene som kommer:

– I 2020 ble det bygget 922 hurtigladere i Norge, som er en økning på 29 prosent sammenlignet med året før. Likevel er vi et godt stykke bak behovet. Vi trenger å bygge 1250 hvert år for å holde tritt med opptrappingen.

Forventer at problemet tas tak i

Regjerningen skal legge frem sin Nasjonale Transportplan førstkommende fredag, og NAF mener at mangelen på hurtigladere bør vies fokus i denne rapporten.

– Det er politisk vedtatt at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Da kan ikke regjeringen vende ryggen til ansvaret for at det faktisk finnes et relevant ladenettverk for disse bilene, sier hun.

Unni Berge
Elbilforeningen

Verken NAF eller Elbilforeningen mener at staten skal sette opp ladetasjonene, men legge til rette for at andre aktører kan gjøre det.

– Private kan gjerne bygge ladenettverket, men det er politikernes ansvar å sørge for at det skjer, og at tilbudet blir godt nok i hele landet. Markedet løser ikke dette alene, sier Ryste.

Elbilforeningen ønsker også tydelige føringer fra regjeringen:

– Vi ønsker i størst mulig grad at dette er en kommersiell utbygging, men det trengs uansett politisk regulering og planlegging. Stortinget bør bestille en nasjonal ladestrategi av regjeringen når de nå skal behandle klimameldingen, sier Berge.

Berge peker for eksempel på regelendringer for nettleie bør iverksettes raskt, slik det ble foreslått av Norges vassdrags og energidirektorat i høsten 2020.

– Det vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre det kommersielt lønnsom å sette opp hurtigladere i hele landet. Det må bli like enkelt å kjøre elbil på bygda som i byen.

annonse