Til hovedinnhold

Får ikke markedsføre «fri data»

Forbrukertilsynet går ut mot Telia og Chilimobil.

Chilimobil har hatt sitt Fri Data-abonnement siden i fjor sommer, mens Telia lanserte Telia X denne uken. Telia X skal også være et abonnement med fritt forbruk av data.

Men abonnementene har vist seg å ikke være så ubegrenset som markedsføringen skal ha det til. Det har blant annet vært SMS-sperre for å låse opp nye dagskvoter hos Chili, og hos Telia blir hastigheten din begrenset resten av måneden når du har brukt 40 gigabyte.

Dermed liker Forbrukertilsynet markedsføringen av fri data dårlig, og de har nå lagt ut en melding om at operatørene ikke får omtale disse abonnementene som «fri data».

– Villedende markedsføring, skriver Forbrukerstilsynet i sin pressemelding.

I sine brev til Telia og Chili skriver Forbrukertilsynet blant annet følgende:

– Det antas å være økende etterspørsel i forbrukermarkedet etter abonnement høy inkludert datamengde. Flere forbrukere ønsker å periodevis ha muligheten til å kunne benytte seg av større datamengder over mobilnett. For eksempel vil strømming av videoinnhold i HD-kvalitet enkelt kunne forbruke mer enn 3 GB per time.

SMS-lås og hastighetsbegrensning

I Telia X-abonnementet begrenses hastigheten etter at kunden har brukt 40 gigabyte. Det får de ikke lov til å kalle fri data, ifølge Forbrukertilsynet.

Begge abonnementene har hatt noen begrensninger. Chilimobils hadde i utgangspunktet både begrensninger i bruk og litt uklare begrensninger i faktiske datamengder. Flere kunder rapporterte å ha blitt flyttet til andre abonnement etter å ha brukt Fri Data-abonnementet sitt for mye.

Rundt årsskiftet la Chili om til at kundene måtte bruke SMS for å åpne dataslusene igjen etter et antall gigabyte per dag. Denne uken ble SMS-sperren tatt bort og erstattet av en dagskvote på 5 gigabyte før hastigheten går ned til maksimalt 3 Mbit/s.

Denne hastighetsgrensen er den samme som på Telia X, et abonnement som ble lansert på mandag denne uken. Men der har løsningen en datakvote på 40 gigabyte før brukeren blir satt ned på 3 Mbit/s resten av måneden.

Ulike måter å telle data

Da vi spurte om Chili Fri Data fortsatt kan kalles fri data fikk vi dette svaret fra Chili-sjef Lars Ryen Mill.

– Ja, dette er fortsatt Fri data - i motsetning til Telia som har en begrensning på 40 GB i måneden.

Lars Ryen Mill i Chili sier de har tenkt å vinne datakrigen.

– Det er vesentlig forskjell på abonnementet til Telia og Chilimobil. En person som benytter 5 GB hver dag vil med Chili sitt abonnement ikke oppleve noen hastighetsbegrensning. Den samme kunden hos Telia vil etter 8 dager oppleve hastighetsbegrensning de påfølgende 22 dagene av måneden før man igjen har full hastighet.

I pressemeldingen henviser Forbrukertilsynet til Chilis gamle løsning med SMS-åpning for hver 5. gigabyte. Men disse vilkårene ble endret av Chili i går.

Chili: – Fri data er kommet for å bli

Selv om Telia X og Chili Fri Data kan virke like, mener altså Mill at forskjellen er ganske stor, og at de har rettet seg etter påleggene som ble rettet direkte mot dem allerede:

– Slik vi har forstått det har Forbrukertilsynet vurdert Telias nye abonnement med 40GB/mnd-begrensning som ikke var å anse som «fri data». Forbrukertilsynet gjør alltid en helhetsvurdering av slike saker og innvending mot oss var mest at vi «kuttet» oppkoblingen etter 5GB med SMS. Dette har vi rettet oss etter.

– Betyr det at navnet på Fri Data-abonnementet består, med tydelig kommunikasjon av hastighetsbegrensningen rundt, eller vil hele profileringen av produktet endre seg?

– Det er riktig. Fri data er kommet for å bli!

Telia: – Det er mulig det er noen misforståelser

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia sier de går i dialog med Forbrukertilsynet om abonnementet.

– Vi har mottatt brevet og vil gå i dialog med Forbrukertilsynet for å finne ut hva som eventuelt bør endres. Vi registrerer at de mener at dette ikke er «ubegrenset datatrafikk», men det er mulig det er noen misforståelser her mellom hva som er datatrafikk og hva som er hastighet, forklarer Lunde til Tek.no

Oppdatert: Sjef for Telia Privat, Håkon Lofthus, supplerer Lundes uttalelse.

– Vi håper å føre en god dialog med Forbrukertilsynet i denne saken. Vi opplever ikke å ha fått særlige reaksjoner på uklarheter i hva Telia X er og hvordan det fungerer. Tvert i mot har vi fått svært mye positivt, så fra vår side ser vi ikke at vi trenger å gjøre noen større endringer. Hvis vi kan være tydeligere på noen områder så skal vi selvsagt se på dette, forklarer Lofthus.

Vi spurte nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet om de har misforstått noe.

– I brevet vårt vil du se ganske tydelig at det vi tar opp er denne begrensningen at etter 40 gigabyte går hastigheten ned til 3 Mbit/s. Det er det som er problemstillingen, svarer Øverli.

Hvis vi har misforstått noe så måtte det eventuelt være i beskrivelsen av fakta, sier hun.

– Vi har bedt om tilbakemelding fra Telia der de har anledning til å kommentere hvis vi har misforstått noe. Det som er vårt hovedanliggende er at hvis du kaller noe for fri og ubegrenset, men setter ned hastigheten etter en vis mengde, så mener vi at det er villedende etter markedsføringsloven.

– Jeg mener at vi absolutt ikke har misforstått, avslutter Øverli.

Forbrukertilsynet: – Bra at Chilimobil gjør endringer

Vi spurte direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet hva hun mener om endringene Chilimobil har gjort.

Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, mener det er bra at Chili gjør endringer, men har ikke tatt stilling til om de er tilstrekkelige ennå. Bilde: Kimm Saatvedt

– Vi ser jo at de har gjort noe for å komme oss i møte. Men det vi tenker er at nå har vi jo fått denne tilbakemeldingen i går, så nå må vi se hva endringene innebærer før vi tar endelig stilling til det, forklarer hun.

Akkurat hvor lang tid det vil ta før Forbrukerrådet har tatt stilling til Chilimobils nye vilkår får vi ikke vite, men det Haugseth lover at det ikke skal ta veldig lang tid.

– Hovedbudskapet har vært at når du sier det er fri mobilbruk, da skal det i utgangspunktet være helt fritt. Da skal ikke forbrukeren få en avtale med begrensninger. Her har det vært begrensninger på to områder, både på data og på bare personlig bruk.

– Det er jo bra at de ser at det er behov for å gjøre noen endringer og at de faktisk gjør noe, skryter hun likevel av Chilimobil.

– De har også sagt at de skal være tydeligere på hva vilkårene er. Det er viktig for oss at de har tydelige vilkår, sånn at forbrukerne faktisk skjønner hva de går inn på. både med markedsføringen, avslutter Haugseth.

annonse