Til hovedinnhold

Forbrukerrådet klager inn Facebook

Forbrukerrådet har gått gjennom vilkårene til flere sosiale nettsider som blant annet Facebook, og i samarbeid med SINTEF kartlagt norske forbrukeres brukervaner og kompetanse ved bruk av slike medier.

Konklusjonen er at de aktuelle nettstedene blir klaget inn til henholdsvis Forbrukerombudet og Datatilsynet. Forbrukerrådet mener nettstedene opererer med urimelige bruksvilkår.

– Internett er ikke noe lovtomt rom, og vi kan ikke gi slipp på elementære rettigheter, sier underdirektør i Forbrukerrådet Hans Marius Graasvold.

– Videre mener vi det er på høy tid at tilsynene markerer at norsk lov skal anvendes der et nettsted retter seg spesifikt mot et norsk marked, slik tilfellet eksempelvis er når det gjelder Facebook. Vi mener også at en person skal ha adgang til å få vite hva slags informasjon som er lagret om en, samt ha reell mulighet til å endre informasjon som er gal, sier Graasvold.

Forbrukerrådet har presentert undersøkelsen om sosiale medier i Brüssel, og er etter dette blitt kontaktet av sentrale EU-aktører som ønsker en dialog med Forbrukerrådet for å diskutere undersøkelsen og mulige tiltak for å bedre nettbrukernes rettigheter.

(Kilde: Forbrukerrådet)

Mer om
annonse