Til hovedinnhold

Linux-desktop truer Windows

Microsoft rapporterer inn årlig til US Securities Exchange Commission der de blant annet lister opp de viktigste konkurrentene til produkter som Windows og Internet Explorer.

I år får Linux mye oppmerksomhet og har blitt oppnevnt som en betydelig trussel for Windows som desktop. Ikke overraskende er Canonical (Ubuntu) og Red Hat som troner øverst.

Tidligere har Microsoft avfeid Linux som konkurranse, blant annet med påståelser om brudd på opphavsrettigheter, patenter o.l.

Vi legger også merke til at Opera blir nevnt som en stor trussel til Internet Explorer, mens Google Chrome foreløpig uteblir fra listen.

Samtidig er verdt å nevnte at Microsoft virker å ha et fruktbart samarbeid med Novell rundt Suse Linux Enteprise Server. Microsoft har faktisk æren for å selge Novell-lisenser for flere millioner kroner på verdensbasis.

Samtidig må Microsoft tåle mye desktopkonkurranse fra Ubuntu-distribusjonen. Selv om ulike Linux-distribusjoner gjerne har litt forskjellig innfallsvinkel mot desktopbrukerne og tilbyr forskjellige fordeler, kan man nok generalisere såpass å argumentere for at Ubuntu er den distribusjonen som har kommet lengst på desktopen i dag.

De fleste hardwareleverandørene har, på et litt dypere teknisk nivå, nesten alltid et forhold til Linux fordi operativsystemene tradisjonelt sett har hatt god rot hos utviklere og driftsfolk. Selskaper som Cisco og IBM bruker også Linux som primæroperativsystem for å kjøre utvikling og testing.

(Kilde:

TechFlash

)

annonse