Tek.no

Nyhet

Tonos krav mot norske bedrifter

Jan Frode Haugseth
23 Des 2005 07:00

I brevet står det at man må betale hvis man bruker ventemusikk i telefonen, bakgrunnsmusikk under presentasjoner – eller har lydkort i PC-en. Arbeidsplasser må ha over 50 arbeidstakere (30 av disse må ha mulighet til å høre musikk) for at bedriften skal være betalingspliktig.

Legitimiteten i kravet hentes fra den såkalte Bedriftsmusikkdommen, en over 50 år gammel høyesterettsdom (Rt. 1953 s. 633). Denne fastslår at bedrifter med over 50 arbeidstakere må regnes som offentlige steder. I følge dette vil musikklytting/avspilling regnes som offentlige fremføringer – som er vederlagspliktig i følge åndsverksloven.

Problemer med kravet

Det er flere problemer med kravet fra Tono. Bedriftsmusikkdommen er fra en helt annen tid, hvor praksis var organisert fremføring av radio og grammofonplater over det sentrale høyttaleranlegget. Slikt er det ikke mye av i dag, med stadig økende bruk av konsulenter og selvstendige næringsdrivende i arbeidslivet.

Og hva med hjemmekontor? De ansatte lytter gjerne på sin egen radio eller sin egen musikk, kan dette da regnes som offentlig fremføring? Ellers blir jo så og si alle datamaskiner i dag levert med lydkort, men det er ikke dermed gitt at de faktisk brukes til å lytte på musikk.

Tonos satser

Det må nevnes at satsene Tono krever ikke særlig høye, en bedrift med ca. 100 ansatte må regne med å måtte betale 1730,- for 2005. Likevel rådet i går NHO sine medlemmer til å vente med å betale kravet til organisasjonens egne advokater får sett nærmere på kravet.

Høyesterettsdommen gir kanskje hjemmel for å kreve vederlag for fremføring av musikk, men ikke for muligheten til å fremføre musikk. Men uansett har nok noe av kravet fra Tono hjemmel innenfor dagens lovgivning – men det spørs likevel om de ikke har gapt litt vel høyt når de vil ta betalt for antallet lydkort.

Kilder: Microfon.no, EFN-lista

Les også
Sverige får sitt eget piratparti
Les også
Jon Bing om åndsverksloven og DRM
annonse

Les også