Tek.no

Nyhet

Slik lages en mobiltelefon

Her produseres hovedkortene til Samsungs mobiltelefoner. Hovedkortet mates inn i denne enden, og kommer ferdig ut på andre siden. (Klikk for større bilde)
Marius Valle
16 Okt 2007 19:59

Har du noen gang lurt på hvordan en mobiltelefon produseres? Det har i alle fall vi, så da vi ble tilbudt en rundtur i en av Samsungs mobilfabrikker i Korea var vi ikke sene med å takke ja.

En betingelse var imidlertid at vi ikke fikk ta med vårt eget kamera, siden fabrikken skjuler en rekke forretningshemmeligheter. Ettter litt om og men fikk vi imidlertid tilsendt bilder Samsung selv har tatt.

300 000 mobiltelefoner

Samsung har en stor fabrikk i industribyen Gumi. Dette er en av to produksjonsfasiliteter hvor selskapet produserer de fleste av sine telefoner. Denne fabrikken alene pumper i gjennomsnitt ut 300 000 ferdige mobiltelefoner pr døgn, eller omtrent 110 millioner telefoner i året.

All produksjon foregår imidlertid ikke i Gumi-komplekset. I hovedsak er det elektronikken og det ferdige produktet som produseres i denne fabrikken. Mye av produksjonen ellers er satt ut til tredjeparter.

Hovedkortene til mobiltelefonene produseres i Gumi. En av de viktigste komponentene i telefonen er hovedkortet, og her har det skjedd mye utvikling i årenes løp. For eksempel var hovedkortet på mobiltelefonene i 1993 minst fire ganger så store som i dag, og telefonene kunne bare brukes til å ringe med. I dag har de blitt mindre, fått flere lag og har plass til funksjoner som kamera, musikkspiller, TV-mottak og annet.

Samsung har lagt spesielt fokus på å lage små mobilelefoner, spesielt for det vestlige markedet. Dette gjenspeiler seg blant annet i selskapets Ultra-serie med ekstra tynne telefoner.

Slik lages en mobiltelefon

Selv produksjonsprosessen er i grove trekk delt opp i dre deler: Produksjon av hovedkort, hovedkort monteres i deksler, produktet ferdigstilles. All produksjon gjøres i automatiske produksjonslinjer hvor telefonen går igjennom en rekke prosesser.

Når et hovedkort produseres er utgangspunktet et kretskort (PCB) uten komponenter. Første del av produksjonsprosessen går dermed ut på å montere alle komponentene på hovedkortet.

Sprayes med loddetinn

Hovedkortene mates inn i en lang produksjonslinje. Første steg er å spraye kortene med en "blykrem", en form for loddetinn i flytende form. Deretter føres hovedkortet inn i en maskin som plasserer de ørsmå komponentene utover hovedkortet. Denne maskinen jobber vanvittig fort, og plasserer ut omtrent ti komponenter i sekundet. Når komponentene er på plass kjøres kortet inn i en varmebehandligsmaskin. Her smeltes "blykremen" slik at alle komponentene loddes fast til hovedkortet. Denne prosessen utføres to ganger - en for hver side av hovedkortet.

Underveis er det flere sjekkpunkter hvor kortene sjekkes og testes. Dersom noe er galt blir kortet automatisk spyttet ut av produksjonslinjen for manuell inspeksjon. Et av de siste leddene i produksjon av hovedkort er visuell kontroll. Dette utføres av en maskin som skanner hvert kort ved å ta bilder av åtte bilder av kortet. Dersom noe ikke stemmer, går kortet ut av produksjonslinjen.

Hver hovedkortproduksjonslinje styres av én person, som har inngående kjennskap til maskinen. Hver produksjonslinje produserer bare én type hovedkort av gangen, men flere forskjellige typer kan produseres i løpet av en dag. Det eneste som da må endres er programvaren i produksjonslinjemaskinen, en prosess som tar omtrent fem minutter. Til sammenligning tar det 20 minutter å endre telefonmodell på produksjonslinjen hvor telefonen skrus sammen og pakkes ned

Sendes til tredjepart

Når hovedkorteten er ferdigprodusert pakkes de ned i esker, og sendes til en tredjepart. Denne tredjeparten monterer en del utstyr, som for eksempel kamera og skjerm. Telefondekslene blir også produsert eksternt, og hovedkortene monteres inn i deksler før de igjen kommer tilbake til Gumi-fabrikken.

Her ferdigstilles produksjonen. Hver eske pakkes for hånd. (Klikk for større bilde)

Ferdigstilling av telefonen

Hovedkort og deksler mates nå inn i den siste produksjonslinjen. Her strammer roboter alle skruene i telefonene. Deretter gjennomgår telefonen en av mange testprosesser.

En av de første testene utføres ved at et simkort settes i telefonen. Dersom noe ikke stemmer går telefonen ut av produksjonslinjen for en manuell sjekk ved at en person foretar en en testsamtale.

Når telefonen er funnet i orden sendes den videre i produksjonslinjen. Nå trykkes IMEI- og serienummer på telefonen. Deretter sjekker en maskin at telefonen lader som normalt, og at strømforbruket er som det skal være.

Siste del av prosessen er å pakke hver telefon ned i salgsforpakninger. Dette gjøres manuelt ved at arbeidere pakker ned ladere, batteri, CD-er håndbøker og annet.

Til slutt samles alle telefonene i bokser, og er klare for å sendes til distributører, som igjen sender telefonene ut til butikker.

Slik er det i fabrikken

Det er for det meste kvinner som jobber i produksjonslinjen og feilsjekker telefoner, og pakker dem ned. I produksjonen av hovedkort er det en overvekt av menn som styrer maskinene.

Det er strenge krav til produktivitet i Samsungs fabrikk. I hver produksjonslinje er det en elektronisk tavle som viser hva produksjonsmålet er, og hvor mye som er produsert i løpet av dagen.

Her ser du det ferdige resultatet. (Foto: Einar Eriksen)

Effektivitet er med andre ord viktig. I 1998 var det 22 personer på den siste produksjonslinjen, og det tok totalt 23 sekunder å sette sammen én telefon. I 2007 trengs det 5 personer, og en telefon settes sammen på ni sekunder.

Hver gang en elektronisk komponent ikke fungerer som den skal sinkes produksjonen. I inngangspartiet til fabrikken har Samsung ført opp hvilke komponenter som har skapt mest problemer i løpet av den siste tiden, og hver underleverandør henges ut til spott og spe.

-----

Reisen til og oppholdet i Sør-Korea ble i sin helhet betalt av Samsung. Redaksjonen forplikter seg aldri til å produsere redaksjonelt stoff eller ta spesielle hensyn i omtale av produkter eller produsenter.

Se også: Tekstreklameplakaten.

Les også
Samsung G800
Les også
Se Samsungs nye kameramonster
annonse

Les også