Til hovedinnhold

One Call klages inn for å kalle seg «like bra» – igjen

One Call er ikke like bra som de hevder i reklamene, mener erkerival Chess.

- One Call er fotballspilleren som ikke er god nok til å være med i første-elleveren, og heller ikke får plass på innbytterbenken, men må se kampen fra tribunen, skisserer Chess-sjef Arve Andreassen til Dine Penger.

Det Telia Sonera-eide lavprisselskapet kommer inn fra siden og kaster seg inn i Telenors langvarige kamp mot One Calls reklamepåstand om at de er «like bra».

Bakgrunn:Munnhuggeri mellom Telenor og One Call

One Call-sjef Øystein Eriksen fnyser når Dine Penger formidler det ferske klagebudskapet:

- At Chess, som ikke engang er part i saken, nå tar opp dette, det morer meg faktisk. De siste årene har de livnært seg på å kopiere alt vi gjør. Dette er ikke annet enn en krampetrekning fra noen som ikke liker oss, skyter Eriksen til Dine Penger.

Chess følger i fotsporene til Telenor, som for ett år siden klagde inn One Call til ombudet for reklameslagord om at de var «like bra – bare billigere» og hadde «like god dekning».

Telenor fremholder at både mobildekning og datahastighet er bedre hos dem enn hos One Call.

Rekordbot til Telenor

Slår ned på «billigst»-påstand

Den gang ville ikke Forbrukerombudet ta stilling til hvem som var best.

Forbrukerombud Gry Nergård sier det ville krevd store ressurser for å finne ut av om «like bra»-påstanden var riktig eller gal, og at de heller prioriterte å slå ned på slagordet som fulgte: «Bare billigere».

- Vi anså det som en «billigst»-påstand, noe vi har jobbet lenge for å få teleselskapene til ikke å benytte – ettersom vi og de har vært enige om at det er umulig å si hvem som generelt er billigst i dette markedet, sier Nergård til Dine Penger.

Dine Pengers januar-kåring: Disse gir deg mest for mobilkronene

One Call har siden endret denne formuleringen til «bare billig», men påstanden om at de er «like bra», brukes fortsatt i deres reklamemateriell.

Det er denne påstanden Chess-direktøren vil til livs i den ferske klagen til ombudet, hvor han blant annet poengterer at One Call verken har 4G eller HD-Voice.

- Likevel fortsetter One Call å bruke «like bra»-slagordet, til tross for at selskapet vet at dette ikke stemmer. Derfor er dette illevarslende og villedende mot forbrukere, sier han til Dine Penger.

Avfeier kritikken

- Vi er helt uenige i at «like bra» er villedende. 4G er foreløpig kun keiserens nye klær. Det er noe nesten ingen trenger, og ingen opplever. Våre kunder er kjempefornøyd med hastigheten, og min oppfordring er at Chess møter oss der de skal, nemlig i markedet, sier Eriksen.

One Call-sjef Øistein Evensen avfeier kritikken fra Chess.Foto: One Call

Årsaken til at Chess mener Forbrukerombudet på nytt bør vurdere den samme reklamepåstanden de ikke ville behandle for ett år siden, er at noe har skjedd i mellomtiden:

I fjor september fastslo Konkurranseutvalget for Næringslivet at at One Calls bruk av «like bra» er villedende og bryter markedsføringsloven.

Det har imidlertid ikke fått One Call til å droppe bruken av slagordet.

- Konkurranseutvalget, som ikke har noen myndighet, har uttalt seg om noe de ikke kan noe om, forsvarer One Call-sjef Eriksen.

Skylder på Telenor

Konkurranseutvalget har ingen sanksjonsmuligheter slik Forbrukerombudet har.

Forbrukerombudet sier det ikke er noen automatikk i at de nå følger Konkurranseutvalget og beordrer One Call til å endre markedsføringen.

- Jeg er kjent med at Næringslivets konkurranseutvalg har behandlet saken i mellomtiden, og funnet utsagnet lovstridig. Konkurranseutvalget prioriterer og vurderer imidlertid ut fra konkurransemessige hensyn, så det er ikke dermed gitt at vår vurdering blir endret av den grunn. Men det trenger vi altså noe tid til å vurdere, sier forbrukerombud Nergård.

Eriksen i One Call vedkjenner at Telenor-kunder oppnår høyere datafart, men påpeker at dette skyldes Telenors struping av hastigheten til deres kunder.

I oktober fastslo Post- og teletilsynet at hastighets-kneblingen var lovstridig og varslet rekordbot på fem millioner kroner til Telenor.

Les mer: – Telenor struper OneCall-kundene

annonse