Til hovedinnhold

Forbyr pirattaxi-app

Det skal ikke være enkelt å unngå taxikøen.

Taxibransjen er en ganske spesiell bransje, som både er gjennomregulert og som fungerer stikk motsatt med vanlige markedsprinsipper: Om det blir flere taxier tilgjengelig, ser prisene tilsynelatende ut til å øke.

Samtidig er det slik at det er mye dyrere i å kjøre taxi i de store byene, enn i områder med få mennesker.

Høye priser og tidvis vanskelig tilgjengelighet har gjort at det har vokst fram en underskog av piratsjåfører som markedsfører sine tjenester på Facebook og andre sosiale nettverk, som man kan ringe til ved behov.

Men få har tatt organiseringen av «sitte på»-kjøring lenger enn det amerikanske selskapet Uber, som har lansert sin pirattaxi-tjeneste i en lang rekke byer og land.

Spesielt i USA har fenomenet blitt populært, men brer om seg også i Europa. I Norge er den foreløpig ikke lansert full ut.

Mener Uber er pirattaxi-tjeneste

Nå ser det derimot ut til at det ikke er spesielt å presse seg inn på taximarkedet med teknologi som nøkkeltjeneste.

I Frankrike er det lagt ned restriksjoner som gjør det ulovlig for en sjåfør som kjører for Uber å plukke opp en kunde umiddelbart, mens i Belgia har myndighetene slått hardere tilbake.

Først begynte myndighetene å beslaglegge biler som kjørte for tjenesten, og nå har en belgisk rett slått fast at tjenesten tilbyr en ren piratvirksomhetstjeneste. Årsaken er selvsagt at Ubers ikke registrere seg, slik andre taxier må gjøre.

Resultatet er at tjenesten selskapet tilbyr i praksis er gjort ulovlig. Sjåfører som forsøker å plukke opp kunder risikerer 10 000 euro i bøter per forsøk.

Som taxisentral er riktignok ikke Uber gjort forbudt, men det krever at sjåførene faktisk skaffer seg lisens, men det strider mot hele grunnprinsippet itl tjenesten, melder DeTijd.

Uber er nå pålagt å rykke inn dommen i tre aviser, for å vise at tjenesten nå ikke er legitim.

Uber-appen finnes til både Android og iOS.

Få også med deg ukens apper »

Mer om
annonse