Tek.no

Nyhet

Endelig dom: Fem års reklamasjon på mobiltelefoner

Marius S Eltervåg
21 Sept 2007 14:53

Høyesterett har nå avgjort at reklamasjonstiden for mobiltelefoner skal være fem år. Dermed har vi fått et endelig svar på spørsmålet som har skapt strid mellom mobilprodusentene og forbrukerorganisasjonene i lang tid.

Elektronikkbransjen, som er elektronikkforhandlernes interesseorganisasjon, har til nå hardnakket holdt fast ved at mobiltelefoner ikke er ment å vare lenger enn to år.

Prosessen

6. desember i fjor startet rettsaken for å få en offisiell avgjørelse på spørsmålet om hvor lang reklamasjonstid en mobiltelefon skal ha.

Telefonen som startet prosessen var en Nokia 6100, som ble kjøpt for 3200 kroner i slutten av 2003. Etter to års bruk oppsto det problemer med tastesettet. I mellomtiden hadde butikken som solgte telefonen gått konkurs, og kunden henvendte seg derfor til Nokia i mars 2006. Her ble han blankt avvist, ettersom Nokia mente den absolutte reklamasjonsfristen var utgått etter to år.

Kunden henvendte seg til Forbrukerforsikring (som i dag heter Hjelp Forsikring), som stevnet Nokia for retten for å få en slutt på reklamasjonsstriden. Nokia og Elektronikkbransjen fikk ikke medhold i tingretten, som mente at en mobiltelefon er ment å vare vesentlig lenger enn to år, og dermed omfattes av fem års reklamasjonsrett. Etter en måneds betenkningstid anket Elektronikkbransjen saken opp til Høyesterett, som holdt fast ved tingrettens dom.

Datomerking?

Administrerende direktør i Elektronikkbransjen, Synnøve Bjørke, er naturlig nok skuffet over dommen.

– Dette mener vi er alt for lang frist for et produkt som ikke er ment å vare vesentlig lenger enn to år, men vi tar selvsagt dommen til etterretning. Høyesteretts beslutning betyr også at Norge får den lengste reklamasjonstiden for slike produkter i Europa, sier Bjørke i en pressemelding fra Elektronikkbransjen.

Hun forteller til Afenposten at en mulig løsning for mobilprodusentene blir å datomerke mobiltelefoner, på samme måte som gjøres med matvarer i dag. En mobiltelefon som er utgått på dato kan ikke reklameres.

Gjelder ikke brukerfeil

Reklamasjonsretten gjelder ikke for feil og mangler som er kundens egen feil. Har du fått vannskade, behandlet telefonen uforsiktig eller lignende kan du altså ikke forvente å få dekket reparasjonsutgiftene dine.

Hva er den lengste perioden du har hatt en mobiltelefon før den har tatt kvelden? Diskutér i forumet!

(Kilder: VG Nett, Aftenposten, Elektronikkbransjen)

annonse

Les også