Til hovedinnhold

Ny norsk elbillader lover å gjøre det minst 20 prosent billigere å lade

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det norsksvenske selskapet Tibber lanserer i dag sammen med maskinvarepartneren Easee en helt ny type elbillader som har som mål å hjelpe deg med å redusere prisen på å lade elbilen hjemme.

Det skal de gjøre ved hjelp av såkalt «smart lading», som blant annet betyr at laderen senker ladehastigheten i små perioder av gangen når strømnettet har behov for det, altså når det oppstår et umiddelbart behov for å redusere forbruket.

Garanterer minst 20 prosent lavere kostnad

Dette er en tjeneste som kundene kan få kompensert for. Tibber og Easee er så sikre i sin sak at de garanterer kundene minst 20 prosent lavere strømkostnad som følge av smartladingen, eller, sagt på en annen måte: Hvert femte år lader du i praksis elbilen gratis. En del av sparingen skal også oppnås ved å justere ladingen til tidspunkter hvor strømprisen er lav, noe Tibber allerede har tilbudt.

Tidligere var det imidlertid bare VW, BMW, Tesla og Volvo som hadde mulighet for smartlading gjennom Tibber. Den nye laderen kan brukes med alle ladbare biler.

– Tibbers digitale plattform med tusenvis av elbiler tilkoblet balanserer strømforbruket opp mot Statnett, og det gjør at kundene får nyte godt av lavere strømkostnad. Vi har validert plattformen vår sammen med Statnett i sommer, og nå er vi klare til å rulle ut, sier Tibber-sjef Edgeir Vårdal Aksnes til Tek.no.

Billigere i Sverige

Han kaller metoden for «mikrojustering» av ladefarten underveis, og sier at du i snitt vil få rundt 20 kW effekt fra det som maksimalt ville vært 22 kW ellers. I Sverige er kompensasjonen for effektjustering større, så der mener Tibber at de skal kunne oppnå hele 50 prosent reduksjon i ladekostnaden.

Aksnes sier han tror Norge vil nærme seg Sveriges nivå etter hvert, men at de foreløpig starter med å love 20 prosent, og så kan det vise seg å bli mer enn det.

– Over tid, med større kraftproduksjon fra sol og vind, tror vi at det vil bli mulig å lade elbilen hjemme gratis, sier Tibber-sjefen.

Den nye elbilladeren skal være betraktelig mindre enn sammenliknbare ladere på markedet.
Tibber

Responderer i løpet av to sekunder

Kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett sier Tibber-metoden bidrar til å glatte ut ujevnheter i kraftmarkedet, noe forbrukeren kan nyte godt av.

Kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett sier til Tek.no at de ikke ønsker å mene noe om Tibbers lovnader om lavere strømkostnad, men sier selskapet har vært inne i et pilotprosjekt hos dem som viser hvordan strømforbrukere i fremtiden kan være med på å bidra til nødvendig fleksibilitet i kraftsystemet.

– Dette var et prosjekt som testet det vi kaller en hurtigreserve, som rett og slett er at ulike typer forbruk, alt fra datasentre, industri og vanlige bedrifter og forbrukere kan bidra til å jevne ut ubalanser som oppstår i nettet ved å redusere sitt forbruk momentant.

– Prosjektet viste konkret at ulike typer forbruk vil kunne gi dette bidraget. Systemet responderer i løpet av to sekunder og reduserer forbruket i veldig korte perioder, slik at forbrukerne i praksis ikke merker bortfallet. Elbil er et godt eksempel, siden det ved lading over natten ikke vil spille noen stor rolle om strømmen er borte i noen sekunder av gangen, sier Glette.

Han forklarer at kostnadene knyttet til slik fleksibilitet i nettet er en del av spleiselaget som driften av kraftnettet er, og hentes inn over nettleien.

– Når du er på jobb, kan du for eksempel delta i en ordning hjemme hvor en ved behov kan koble ut varmtvannsberederen. Da er det gjerne en tredjepart som Tibber som er inne og forhandler på vegne av deg. For oss er det i utgangspunktet ikke interessant med bortfall av én lader, men så fort du får en aggregator som forhandler på vegne av tusenvis av elbileiere, så blir det interessant, sier Glette.

Tibber-appen gir kontroll over ladingen, og du kan aktivere og deaktivere smartlading ved behov.
Tibber

Krever at du lar Tibber kjøpe inn strømmen din

Easee-boksen, som både er designet, utviklet og produseres i Norge, støtter også alle strømnett og kursstørrelser opptil 22 kW, og den vil i utgangspunktet altså kunne lade alle elbiler. Om du har IT-nett hjemme vil du fortsatt trenge ladekabel med ekstern transformator for å kunne lade Renault Zoe, dog.

Tibber hevder også at Easee-laderen er 70 prosent mindre enn tilsvarende bokser med støtte for 22 kW-lading. Prisen på selve laderen vil være 6995 kroner, riktignok uten montering, som krever elektriker og øker totalprisen betydelig.

Du må også ha et aktivt Tibber-abonnement, som gjør at Tibber tar over for strømleverandøren din og konstant handler inn strømmen der det er billigst. Dette koster 39 kroner i måneden, i tillegg til det du betaler for strømmen.

Det er dette abonnementet som er Tibbers forretningsmodell.

– Vi tjener penger på abonnementet til 39 kroner, som i praksis erstatter det klassiske strømselskaper tar i «fastledd». Selve ladeboksen kan brukes uansett, men smartladingen er tilgjengelig først når man handler strømmen gjennom Tibber, på grunn av måten transaksjonene foregår på, sier Aksnes.

Selve laderen har et touchpanel foran som kan brukes til å bytte mellom smartlading og vanlig lading med full hastighet. Du kan også definere at bilen må være ferdigladet til et visst klokkeslett i Tibber-appen, og så justerer den ladefarten automatisk slik at det er tilfelle. Smartladingen krever selvfølgelig internett-tilkobling, som både kan komme i form av wifi og 4G.

Tibber er for øvrig ikke alene om å tilby lading styrt etter strømpriser. Det samme gjør for eksempel selskapet Smartliv.

Tibber-sjef Edgeir Vårdal Aksnes (t.v.) og Jonas Helmikstøl fra Easee foran lanseringsarrangementet tirsdag kveld, hvor blant andre Tesla og BMW er med.
Stein Jarle Olsen, Tek.no

Flere nyheter

Med kompatible Mill-ovner skal Tibber kunne ta over hele styringen av oppvarmingen i boligen. Det skal gjøre det billigere for deg.
Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sammen med den nye elbilladeren lanserer Tibber også to andre nyheter på et arrangement i kveld. Det første er et samarbeid med den norske ovnsprodusenten Mill, hvor ovnene tar i bruk Tibbers teknologi til automatisk styring.

Denne tar blant annet hensyn til værprognoser og liknende for å unngå at du kaster bort strøm på å varme opp boligen, og skal være så enkel å bruke at du i praksis bare velger ønsket temperatur hjemme i appen, og så ordner Tibber resten.

Tibber Pulse kobles direkte til AMS-boksen i sikringsskapet. Den gir deg full oversikt over strømforbruket i en app.
Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den andre lanseringen er det Tibber kaller en «pulsklokke» for hjemmet. Dette er en liten dings som plugges i den nye automatiske strømmåleren (AMS) vi alle må ha fremover, og gir deg konstant oversikt over strømforbruket hjemme.

Hensikten er blant annet å gi deg oversikt over hva som bruker strøm og hvordan du kan redusere strømforbruket, i tillegg til å gi deg beskjed om strømmen går eller noe ryker hjemme når du ikke er der. Pulse, som enheten kalles, vil koste 595 kroner for Tibber-abonnenter og 995 kroner for andre.

Utrullingen av Easee-laderen starter i slutten av 2018.

annonse