Nyhet

Datakultur ikke kultur?

Forrige uke fikk arrangørene av datapartyet The Gathering tilsendt en regning pålydende 988 536 kroner. Avsenderen var Skatt Midt-Norge, som har gitt arrangørene frist til 8. august med å betale millionen. Kravet kan i realiteten gjøre at The Gathering blir slått konkurs.

Årsaken til det store kravet er at Skatteetaten mener The Gathering (TG) ikke er et kulturarrangement, og derfor er momspliktig. Det er hittil ikke betalt moms på billettene til TG, men skattemyndighetene ønsker nå å få tilbakebetalt moms for de siste årene. Dette er penger arrangørene ikke bare kan hoste opp uten videre, da alle pengene fra billettsalget har blitt brukt til å gjøre TG til det storslåtte arrangementet det er.

TG er nemlig basert på non-profit. Det er arrangert av dataentusiaster, for dataentusiaster – helt uten dollartegn i øynene. Arrangøren Kandu, Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom, har søkt om utsettelse på millionkravet. Til svar har de fått at en slik søknad vil ta minst tre uker å behandle. Med andre ord vil betalingsfristen for lengst ha gått ut når søknaden blir besvart.

Opprinnelig var kravet på rundt 2 millioner kroner, men etter en anke ble kravet halvert. Under årets TG-arrangement ble det arrangert en massiv demonstrasjon mot momskravet. Ifølge arrangørene var hele 2500 av 5200 deltakere med på demonstrasjonen, hvor det ble gitt et meget klart uttrykk for at norsk dataungdom bryr seg.

I bunn og grunn er Skatteetatens krav et resultat av byråkratisk paragrafrytteri. Kravet stammer nemlig fra at Skatteetaten ikke anser TG som et «opplevelsessenter», noe som ville gitt TG momsfritak. Et opplevelsessenter er nemlig definert som kultur. For oss som har vært på The Gathering og ser frem til å tilbringe påsken i Vikingskipet hvert år, gir det alt annet enn mening. TG er nemlig et opplevelsessenter i ordets beste betydning – det er et senter for opplevelser.

Skattemyndighetene mener på sin side at deltakerne kun kommer for å leie internettlinje. Dette viser intet annet enn idioti og ignoranse fra myndighetenes side, og det er vår oppfatning at momsvedtaket ville blitt trukket hvis noen fra Skatteetaten faktisk besøkte TG.

Et annet urovekkende element er at momsvedtaket mot TG i praksis betyr at alle andre datapartyes er momspliktige. Dette kan sette en stopper for små og store arrangementer for datainteressert ungdom i hele landet.

TG er også så utrolig mye mer enn et opplevelsessenter. For det første er det en læringsinstitusjon, hvor kunnskap blir delt og foredrag blir holdt. Læringsinstutisjoner er normalt fritatt moms. For det andre er det et ypperlig vindu for norske dataentusiaster til å fronte sine kunnskaper – enten det er produksjon av demoer, musikk, programmering eller e-sport. Videre er det også i aller høyeste grad et sosialt arrangement, hvor man kan møte flere tusen likesinnede fra begge kjønn.

Et vanskelig kulturelt spørsmål

Hva er egentlig kultur? Det er et veldig godt spørsmål. Ordet «kultur» kommer fra det latinske «cultura» som vil si å dyrke, bearbeide eller kultivere. I dag har ordet flere betydninger, noe som gjør det vanskelig å definere. Generelt kan man si at kultur er den menneskelige aktiviteten i samfunnet, og en nasjons kultur er et resultat av menneskenes samlede aktivitet.

Med andre ord er det aller meste kultur. De fleste av oss har en oppfatning om at fotball, opera, Munch og Ibsen er kultur, men hvor går egentlig grensen? Det er et godt spørsmål uten et godt svar. Grensen mellom kultur og ikke-kultur er nemlig skjult i en mengde paragrafer og regler, i en eneste stor byråkratisk suppe. Til forskjell fra hva man skulle tro, er det tydeligvis ikke befolkningen som bestemmer hva kultur er. Er ikke noe kultur så lenge en betydelig del av befolkningen anser det som kultur?

Det er ingen tvil om at teknologi blir mer og mer viktig for hver dag som går. I dag er informasjonsteknologi en viktig del av samfunnets grunnmur, og vil uten tvil bli enda viktigere for generasjonen som nå vokser opp. Det er derfor et konstant behov for økte kunnskaper, både for Ola Nordmann og for Ola Programmerer.

Skal vi klare å følge med i utviklingen, er det viktig å støtte oppunder tiltak som øker befolkningens kunnskaper om informasjonsteknologi. The Gathering er et godt eksempel på et slikt tiltak. Har vi som nasjon et ønske om å være med i fronten av den teknologiske utviklingen, er det på tide at noe blir gjort.

Opplevelsene man kan ha på opplevelsessenteret og læringsinstutisjonen The Gathering, strekker seg over alt som kan falle under paraplyen teknologi. Er det her problemet ligger – anser ikke Skatteetaten teknologi verdig til et kulturstempel?

Er dette tilfellet, er det liten tvil om at det trengs en opprydning i Skatteetaten. Hoder burde rulle. Er rett og slett problemet de eldre generasjonene i Skatteetaten, som ikke har det samme forholdet til informasjonsteknologi som oss fra den yngre garde?

Det er på tide at de norske styresmaktene våkner opp. Ved å motarbeide ungdom som vil være en viktig ressurs i årene som kommer, skyter Den norske stat seg i sin egen stinkende byråkratiske fot.

Skatteetaten overprøver Kulturdepartementet

Kulturminister Trond Giskes (Ap) mye omtalte stortingsmelding om dataspill (stortingsmelding nr. 14 2007-2008) kom i mars i år. Med dette stilte Kulturdepartementet seg bak vår søsterside Gamer.nos motto, «spill er kultur».

Under overskriften «Spillkulturer» ble The Gathering dratt frem som et positivt eksempel på norsk spillkultur. Kort tid etter stortingsmeldingen kom momskravet mot Kandu. I den forbindelse uttalte Giske at «når momsvedtaket kommer rett etter en slik melding, virker det som om noen ikke har fulgt med i timen». Kulturministeren var klar i sin støtte til Kandus anke.

På tross av Kultur- og kirkedepartementets klare mening om at The Gathering er et kulturarrangement, velger Skattemyndighetene å opprettholde sitt syn.

Enkelte røster har kommet med krass kritikk av Giske, og mener han må rydde opp i saken. Det er forståelig at noen tenker i disse baner, men la meg drepe myten først som sist: Giske kan ikke gjøre annet i denne saken enn å uttrykke sin støtte til Kandu. Giske er kulturminister, ikke finansminister.

Spørsmålet om momsfritak er nemlig på Finansdepartementets bord, ikke Kultur- og kirkedepartementet. Man kan imidlertid spørre seg om hvordan Skatteetaten kan overprøve Kulturdepartementets mening om hva som er kultur. Man kan også spørre seg hvordan finansminister Kristin Halvorsen (SV) kan sitte stille og se på at sine underordnede motarbeider sin egen regjerings kulturminister.

Stille fra myndighetene

Akkurat disse spørsmålene har undertegnede gjentatte ganger forsøkt å få svar på fra myndighetene. Finansdepartementet, finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenbergs kontor har imidlertid ikke besvart våre henvendelser.

Hva som er årsaken til tausheten, kan man bare spekulere i. Det er imidlertid verdt å merke seg at finansdepartementet, som har det overordnede ansvaret i denne saken, heller ikke tidligere har gitt noen kommentar om momskravet.

TGs fremtid

Kandu uttaler at de jobber videre med saken, både politisk og gjennom en anke til Skatteetaten. Slikt tar tid, og i mellomtiden må organisasjonen skaffe til veie én million kroner de ikke har.

Hvis Kandu ikke klarer å skaffe millionen Skatteetaten krever innen fristen 8. august, er det sannsynlig at The Gathering vil bli slått konkurs. Styreleder i Kandu, Pål Eivind Jacobsen Nes, har allikevel uttalt på IRC at organisasjonen fortsatt planlegger å arrangere TG neste år.

Det blir dermed etter all sannsynlighet TG09, men da med høyere billettpriser. Fremtiden til andre datapartyer står imidlertid i fare. Kanskje det hadde vært en idé å la Kulturdepartementet avgjøre hva som er kultur i fremtiden, ikke firkantede byråkrater med dollartegn i øynene?

Les også
Momskravet mot TG skaper furore
Les også
TG må betale
Les også
TG08: 2500 i demonstrasjonstog
Les også
Krever moms av TG
annonse