Til hovedinnhold

Vil ta mer for mobilt bredbånd

(Barcelona/Mobilen.no): Mobilt bredbånd har hatt en nærmest eksplosjonsartet utvikling det siste året. Hos TeliaSonera, som er morselskapet til NetCom, har de sett en økning på nesten 60 prosent bare det siste året, kom det frem på mobilkongressen Mobile World Congress her nede i Barcelona. Spørsmålet er om kundene vil være like lystne nå som NetCom hinter om at prisene kommer til å øke.
- Prisnivået i Norge er for lavt, forteller administrerende direktør August Baumann i NetCom til Mobilen.no.
Langt lavere i Sverige
Det virker kanskje litt merkelig all den tid det norske markedet har gått for å ha litt høye priser på mobilt bredbånd. Spesielt hvis det sammenlignes med naboene i øst. Riktignok har svenskene oppjustert sine bredbåndspriser noe, men fremdeles ligger de betraktelig under norske priser.
Sammenligner vi for eksempel NetComs Mobilt Bredbånd Hele Tiden med Telias Mobilt bredband Fri ligger det norske abonnementet over 60 norske kroner over. Samtidig er datamengden som er inkludert langt mindre, med 4 mot 10 gigabyte.
Baumann bekrefter da også dette bildet, men hevder at NetCom i introduksjonsfasen av produktet har vært for snille.
- Vi har hatt en aggressivitet i prisingen av dette produktet. Denne aggressiviteten har vært med på å løfte markedet, så har vi gjort noen få justeringer underveis, sier Baumann videre.
Lever godt med LTE
NetCom har i motsetning til Telenor jobbet hardt for å ligge langt fremme på utbyggingen av LTE/4G. Argumentet til Telenor, som ikke planlegger noe særlig på den fronten før i 2012, er at brukeropplevelsen er for dårlig. Dette er ikke Baumann helt enig i.
- Når det gjelder brukeropplevelsen er det jo en helt annen opplevelse å få hastigheter på mellom 20 - 60 megabit. Dette er tross alt ti ganger så høyt som det vi kan se i 3G-nettet, sier Baumann, som allikevel bekrefter at det gjenstår ting på den teknologiske siden for at brukeropplevelsen skal bli optimal.

- Jeg er jo enig i at et modem med kun 4G ikke gir den beste brukeropplevelsen. Våre kunder får imidlertid oppgradert sitt modem gratis når det kommer en versjon med både 3G og 4G innebygd, forklarer han.

Selv om det kun er snakk om et par tusen 4G-modem som er distribuert i det norske markedet, og noen av disse også er distribuert internt, er dette en viktig satsning for selskapet.

- Det vi ønsker er jo å ligge i front. Vi pusher ting teknologisk sett og har et definert strategisk ønske om å ligge helt i front på utviklingen av 4G. Inntrykket vi sitter igjen med er uansett at dette fungerer bra for kundene, avslutter Baumann.

Mer om
annonse