Til hovedinnhold

Virus på smarttelefonen

Det er Trend Micro som har gjennomført en undersøkelse blant amerikanske smarttelefonbrukere, men nordisk sjef, Kudret Karan, mener resultatene er like gjeldende for norske brukere.

- Disse resultatene kommer som en påminnelse om at det er langt ifra risikofritt å surfe med mobiltelefonen. Vi forventer at smartphone-trenden vil komme ordentlig i gang i Norge de neste månedene og dermed også vil bety økt risiko forbrukerne, sier Kudret Karan, sjef i Norden for Trend Micro.

Undersøkelsen viser blant annet at 44 prosent av respondentene mener at det er like sikkert eller sikrere å surfe på mobiltelefonen som på hjemme-PC-en. Bare 23 prosent har sikkerhetsprogrammer installert og en av fem mener det er unødvendig å investere i sikkerhet for mobiltelefonen fordi de mener at risikoen forbundet med å surfe med mobiltelefonen er lav.

Til tross for denne overbevisningen, er de fleste smarttelefon-brukerne klar over de typer nettrusler som kan ramme mobiltelefonene deres og nesten halvparten av respondentene har opplevd skadelig kode.

Nettfiske er det mest kjente uttrykket blant brukere av smartmobiler. 80 prosent av dem vet hva det er og 20 prosent har opplevd nettfiskeangrep som har forsøkt å lure dem til å oppgi privat informasjon som bankkortnummer og passord.

Å motta søppelpost er også vanlig. Nesten halvparten av de forespurte har fått sendt søppelpost til mobiltelefonene sine de siste tre månedene og 17 prosent hevder at mengden har økt. Halvparten av respondentene har åpnet e-postbilag i med telefonen og nesten 40 prosent har klikket på en lenke i en e-postmelding som de har mottatt i mobiltelefonen.

- Jeg tror at norske smartphone-brukere har et lignende brukermønster og syn på sikkerheten som i USA, fortsetter Kudret. Det er en holdning som innebærer risiko både der og her. Ikke bare risikerer de å miste sensitiv personlig informasjon, de setter også sikkerheten for selskapet de arbeider for på spill dersom de bruker telefonen i arbeidssammenheng.

Mer om
annonse