Til hovedinnhold

Derfor har iPhone 4 problemer

Det er liten tvil om at det er én sak rundt lanseringen av iPhone 4 som har fått mer oppmerksomhet enn noe annet: Problemet med at telefonen kan miste signalet ved at du holder telefonen på en spesiell måte.
Les også: Vi har testet iPhone 4.
Saken er dokumentert i det vide og brede rundt om på nettet, og undertegnede har selv opplevd problemet med den nye telefonen.

Store forskjeller i rapporter

Problemet har derimot vært at resultatene ikke har fremstått spesielt like for alle som har forsøkt. Noen har rapportert at de har mistet alt signal ved å holde telefonen i «dødsgrepet», noen snakker om litt signaltap - og andre hevder å ikke klare å gjenskape problemet i det hele tatt.

Det svært anerkjente teknologinettstedet Anandtech har nå lagt ut det som må være den mest omfattende testen av en iPhone noen gang, og de har gravd svært dypt for å finne en vitenskapelig forklaring på både fenomenet - og hvorfor forskjellige brukere opplever fenomenet annerledes.

Antenneforstyrrelser

For det første slår Anandtech fast at årsaken til problemet med signalet er at metallkanten rundt iPhone 4, som nå har blitt den nye antennen, egentlig består av to forskjellige antenner. Den ene håndterer 2G og 3G-nettet, mens den andre håndterer Bluetooth, WLAN og GPS.

Dette er fysisk sett to helt separate, svært fininnstilte antenner. På de aller fleste mobiltelefoner er disse antennene lagt internt i telefonen, men ved å bruke kanten som en antenne har Apple ønsket å forbedre mottakskvaliteten.

Men problemet ved å ha eksterne antenner, er selvsagt at du kan ta dem. Det såkalte «dødsgrepet» er rett og slett at du skaper en kontaktflate mellom de to antennene. Dette skaper forstyrrelser, som gjør at telefonens evne til motta signaler senkes betydelig.

Men hvorfor opplever ikke alle dette likt?

For å forstå dette, må du først forstå hvordan en iPhone måler signalstyrken med streker oppe i venstre hjørnet.

Signalstyrken i mobilnettet måles i dB, og helt konkret er det beste signalet du kan oppleve -51 dB, mens du mister signalet rundt -113 dB. Antall streker du har er en visuell indikasjon på hvor kraftig signalet er.

Det ville kanskje være naturlig å tro at én strek var veldig dårlig signal, tre streker var et middels godt signal og fem streker et veldig sterkt signal.

Du blir lurt av antall streker

Men slik er det ikke. Det finnes ingen felles standard på hvordan signalstyrke skal visualiseres, og Apple har valgt en løsning som gir ganske god nøyaktighet på lav signalstyrke, men veldig unøyaktig når det er godt signal.

Faktisk er det slik på iPhone at når du har fem streker, så kan signalet være mellom -91 og -51 dB - altså godt over halvparten av signalspekteret på totald 62 dB.

* 1 strek: -113 til -108 dB
* 2 streker: -107 til -104 dB
* 3 streker: -103 til -102 dB
* 4 streker: -101 til -92 dB
* 5 streker: -91 til 51 dB

Det vil med andre ord si at det er veldig store variasjoner som skal til for å justere deg ned fra fem til fire streker, mens det knapt skal noen variasjoner til i signalet for å hoppe opp eller ned fra tre streker.

Samme resultat, du ser det bare ikke

Og her kommer hovedpoenget inn: Ifølge testene Anandtech har gjennomført, så faller signalstyrken i verste fall 24,6 dB om du holder telefonen i «dødsgrepet». Om du har full signalstyrke på -51 dB, så vil dette ikke synes på antall streker på telefonen i det hele tatt.
Om du derimot har en signalstyrke som ligger helt i grenseland av hva iPhone anser som verdig fem streker, så utgjør et fall på 24 dB et så stort fall at du mister signalet helt.
Mye tyder derfor på at forskjellige rapporteringer om «dødsgrepet» ikke kommer av individuelle forskjeller, men rett og slett at målemetoden en har forhold seg til med å telle antall streker i signalstyrken er alt for unøyaktig.

Et problem på flere telefoner
Testingen Anandtech har gjort viser at problemet er betydelig større på iPhone 4 enn på både forgjengeren, men at problemet definitivt er til stede på andre telefoner.
Men for å illustrere hvor stort problemet er: Ved å holde telefonen i et «naturlig grep» opplevde de et signalfall på iPhone 4 på 19,8 dB, mens med samme grep på en 3GS var signalfallet 1,9 dB. På «Google-telefonen» Nexus On var signalfallet til sammenligning 10,7 dB.
Anandtech påpeker derimot at iPhone 4 har betydelig bedre håndtering av lav signalkvalitet enn forgjengeren, og at telefonen rett og slett fungerer bedre når det er dårlig signal.
Konklusjonen til ekspertene hos Anandtech er at en programvareoppdatering har potensial til å forbedre noe av problemet, men at Apple har gjort en tabbe i å ikke legge på et isolerende lag over antennene som kunne hindret disse problemene.
OPPDATERT: Oppdatering: Ser ut til at Apple nå mener at signalillustrasjonen er hele årsaken til problemet, til tross for Anandtechs målinger som viser en noe mer delt forklaring.

Mer om
annonse