Til hovedinnhold

Vil dataprisene endres i løpet av døgnet?

En studie fra Economist Intelligence Unit viser at mobilnettene vil slite med kapasiteten etter hvert som flere brukere benytter seg av mobilsurfing og mobilt bredbånd. 228 personer med sjefstillinger innen telekombransjen deltok i studien, og mer enn halvparten oppgir at det kan bli aktuelt å taksere databruk ulikt i forhold til når på dagen eller natten du surfer, ifølge Moconews. Det betyr for eksempel at du må betale en høyere pris per megabyte på tider av døgnet hvor det er mange brukere som bruker mobilnettet til data. Det er først og fremst det økende antallet mobilt bredbåndsbrukere som genererer størsteparten av datatrafikken.

Operatørene utvider imidlertid kapasiteten i mobilnettet kontinuerlig, og i tråd med pågangen av nye brukere. Fremveksten av LTE-teknologi – som gir bedre kapasitet –, vil også være med på å løse problemet. Likevel konkluderer studien med at ulike datapriser for ulike tider av døgnet kan bli aktuelt som et begrensningstiltak.

Mer om
annonse