Til hovedinnhold

EU vurderer å slår ned på Bitcoin etter terrorist-kobling

Skal etterforske bruken av den anonyme og virtuelle valutaen.

Den store terroraksjonen i Paris nylig har gjort mange myndigheter nervøse, og noen har begynt å rette fokuset mot de IT-relaterte hjelpemidlene som terroristene benytter. Nå melder nyhetsbyrået Reuters at også den virtuelle Bitcoin-valutaen har havnet i myndighetenes søkelys som følge av terroren.

En rekke av EUs utenriks- og justisministre har blitt enige om å stramme inn kontrollen med betalingsmetoder som kan benyttes anonymt til å finansiere terrorvirksomhet, hvorav virtuelle valutaer ble nevnt. Opplysningene fremkommer av dokumenter Reuters har fått tilgang til.

Er i gang med risikovurderinger

Det kommer ikke helt klart frem akkurat hva disse innstrammingene vil bestå i, og foreløpig er det kun snakk om en oppfordring til Europakommisjonen, EUs utøvende organ, om å gjennomføre tiltakene.

Bitcoin er blitt mer kontroversielt i EUs øyne etter Paris-terroren. Foto: 123dartist/Shutterstock.com

Når de faktisk vil bli gjennomført er med andre ord fremdeles uvisst. Europakommisjonen skal imidlertid allerede være i gang med å vurdere risikoen knyttet til anonyme betalingsmetoder som kan brukes til terror-finansiering, og ifølge en kilde fra kommisjonen er virtuelle valutaer visstnok viet ekstra oppmerksomhet.

Brukes allerede i kriminell virksomhet

Selv om Bitcoin ikke ser ut til å være eksplisitt nevnt, er det naturlig å anta at det er denne myndighetene er mest interessert i, da Bitcoin er den desidert mest utbredte digitale valutaen, selv om det også finnes andre.

Det er uvisst i hvor stor grad man mistenker at terrorister benytter seg av Bitcoin, men det er en kjent sak at valutaen er ettertraktet som betalingsmiddel innen omsetning av ulovlige varer på Internett, for eksempel gjennom det beryktede narkotika-markedet Silk Road. Av denne grunn har også myndigheter, for eksempel i Russland, forsøkt å bannlyse valutaen.

Paris-terroren har også fått andre konsekvenser på IT-fronten: Hackergruppen Anonymous har erklært full krig mot IS »

annonse