Til hovedinnhold

RiksTV får refs

Post- og teletilsynet (PT) går i dag hardt ut mot bakkenettleverandøren NTV. PT mener NTVs konsesjon brytes da RiksTV har egne vilkår for TV2, en av eierne av både RiksTV og TV2. PT krever at andre innholdsleverandører får samme vilkår som de TV2 har fått.

Spesialbehandling av TV2

Stridens kjerne handler om avtalen mellom RiksTV og TV2. TV2 har fått på plass en særavtale om å levere egne kanalpakker når kanalen blir betal-TV fra 2010. Vilkårene i TV2s avtale omfatter både pris til kundene og dekning av kostnader knyttet til salg av abonnement for lang tid fremover.
– RiksTV har gitt TV2 sikkerhet for hvor mye det vil koste å abonnere på TV2-pakken og hvor mye RiksTV vil dekke av salgskostnadene for pakken de neste 13 årene. Slike betingelser er fraværende i avtalene med de øvrige kringkasterne. Vi mener derfor at kravet til ikke-diskriminering ikke er oppfylt så lenge RiksTV kun har tilbudt dette til TV2, sier direktør i PT, Willy Jensen, ifølge pressemelding.

Vil ha avtaler med alle

NTVs pressegruppe opplyser at denne saken gjelder i første rekke RiksTV sitt tilbud. De er avhengige av at RiksTV oppfyller kravene for at NTV skal ivareta konsesjonskravene. Informasjonsansvarlig hos RiksTV Sven Ove Søreide beskriver hele saken som udramatisk.

- Vi oppfatter det ikke som at vi har brutt konsesjonen. Vi vil gjerne tilby våre kunder størst mulig tilbud og vil gjerne ha på plass kanalpakker fra både Viasat og TVNorge. Årsaken til at TV2 har fått på plass en avtale skyldes praktiske grunner. Både TVNorge og Viasat har i sine kontrakter fått retten til å selge kanalpakker. TV2 har derimot hatt en strategi for dette klar, forklarer Søreide til Teknofil.

Dette er årsaken til at TV2 har sine avtaler på plass allerede ifølge han. Etter planen skal avtaler med TVNorge og Viasat vil forhandles frem etter jul. Søreide mener Post- og teletilsynet her har vært vel kjappe med sin konklusjon.

-TV2-pakkene skal uansett ikke selges før 2010, det er fortsatt en stund til og det blir derfor for tidlig å sammenligne de forskjellige avtalene. Vi syns Post- og teletilsynet kunne ventet med dette utspillet til avtalene er ferdig forhandlet, påpeker Søreide.

- Kaster PT bort verdifull tid?

Hos Viasat er de ikke helt enige i dette. De mener PT sin melding er på sin plass, men er ellers knappe med kommentarene.

- Post- og teletilsynet har jobbet med dette vedtaket lenge. Du får ringe til Post- og teletilsynet og spørre om det er slik at de bruker 53 uker med verdifull tid på å sparke inn dører som allerede er åpne, sier Tor Fuglevik, direktør i MTG Norge, til Teknofil.

Viktig med preventive vedtak

Som sagt så gjort, og PT er på sin side ikke i tvil om at vedtaket er på sin plass.

- Vi har ikke kastet bort tiden. Dette er en nødvendig presisering for å se at alle får like vilkår slik konsesjonen tilsier. Det er ikke slik at vi ikke kan gå inn på et tidlig tidspunkt for å se til at dette skjer. Det er en banal sammenligning, men forbudet mot kniver er til for at det ikke skal begås drap. Her går vi inn tidlig for å påse at konsesjonen følges og venter ikke til problemet oppstår, forklarer avdelingsdirektør hos PT, Torstein Olsen.

Han er ikke i tvil om at vedtaket vil medføre handling både hos NTV, RiksTV og innholdsleverandørene.

- Jeg er overbevist om at flere aktører nå vil kreve forhandlinger og reforhandlinger med RiksTV for å sikre seg samme vilkår og sikkerhet som det TV2 har fått, sier han til slutt.

Mer om
annonse