Til hovedinnhold

Nå braker det løs: 29. november startet den norske piratjakten

Den lovlige overvåkingen av fildelere er i gang, og dette må du vite om hva som vil skje.

Shutterstock/ pzAxe

På Hardware.no har vi fulgt nøye med på endringene i den norske åndsverkloven. Vi var først ute med nyheten om at et lovforslag kunne være på trappene, og kun timer senere ga vi dere en gjennomgang av hva det opprinnelige forslaget ville innebære.

En av de viktigste endringene var at private aktører skulle få overvåke nettet uten konsesjon, og at internettleverandører nå kan bli løst fra taushetsplikten. I dag iverksettes overvåkningen av nettet, og å laste ned en eneste sang kan i prinsippet være nok til å bli fanget opp av de som følger med på ulovligheter.

Mektige organisasjoner i sving

Det blir nitidig overvåkning av ulovlig fildeling i Norge fra i dag av.Foto: Shutterstock/ joyfull

Under de nye reglene fungerer det slik at alle som vil overvåke mulige fildelere må si fra på forhånd til Datatilsynet. Deretter må de vente i 30 dager før de kan sette i gang, og det er ingen hvemsomhelst som har gitt melding om at de vil følge nøye med på fildelere.

Blant annet står den mektige internasjonale organisasjonen Motion Pictures Association på listen over aktører som har sendt inn en slik melding. I tillegg har de med seg aktører som Norsk Videogramforening, NOPA, og Norske Filmbyråers Forening.

Selskapet som skal representere disse aktørene, og ta seg av selve overvåkningen, er advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig. Dette er det samme selskapet som tidligere hadde konsesjon for å overvåke, noe som i 2010 førte til avsløringen av den såkalte Max Manus-piraten.

Banebrytende rettssak

Max Manus-saken, hvor Høyesterett endte med å beordre fildelerens internettleverandør til å oppgi hvem som skjulte seg bak hans IP-adresse, ble hyppig omtalt av både politikerne og bransjerepresentantene som ønsket å få gjennomslag for lovendringene.

Det opprinnelige endringsforslaget fra 2012 kom nemlig fra Kulturdepartementet, som så la forslaget ut på høring. Som sine høringssvar skrev en rekke forskjellige representanter for rettighetshaverne omtrent fullstendig likelydende brev, hvor de ga uttrykk for at den nye lovteksten bare ville innebære en klargjøring av gjeldende rett – på bakgrunn av avgjørelsen i Max Manus-saken.

Klargjøringen det her var snakk om handlet først og fremst om at mistenkte fildelere ikke skulle kunne gjemme seg bak en anonym IP-adresse. I stedet skulle alle internettleverandører, som har en oversikt over hvilke abonnenter som har brukt hvilke IP-adresser, kunne pålegges å utlevere identiteten til sine kunder.

– Skal ivareta personvernet

Daværende kulturminister Hadia Tajik mente lovendringen ville bli et godt verktøy for å håndheve opphavsretten på nettet.Foto: Ilja C. Hendel

Rettighetsalliansen, en norsk piratjegerallianse vi snakket med tidligere i år, fortalte oss at de i utgangspunktet ville anmelde alle fildelere de fikk tak i. Likevel er det ikke slik at det nå vil være fritt frem for å utlevere personopplysninger om hvem som helst uten grunn. Norges forrige kulturminister påpekte blant annet at personvernet skulle ivaretas da hun la frem lovforslaget.

– Forslaget gir rettighetshaverne bedre verktøy for å håndheve opphavsretten på Internett. Samtidig ivaretar forslaget andre tungtveiende hensyn som håndhevingen berører, slik som personvern, rettssikkerhet og ytringsfrihet, sa daværende kulturminister Hadia Tajik da hun la frem forslaget for Stortinget i februar.

Det var imidlertid ikke alle politikere enige i, og blant annet mente Venstres leder, Trine Skei Grande, at mer overvåking ikke var svaret på pirat-utfordringen. Det fikk hun ikke flertallet på Stortinget med seg på, og lovgivningen trådte altså i kraft den 1. juli.

Undersøkelse av datautstyr må til

I utgangspunktet er det likevel ikke slik at mistenkte fildelere automatisk vil havne i buret, og trusler om store bøter etter finsk modell er slett ikke greit i Norge. Likevel kan det i prinsippet hende at politibesøk med ransakelsesordre blir tilfelle for mange som nekter å respektere opphavsretten.

De som står bak registrert piratvirksomhet kan nemlig være noen andre enn de som får identiteten sin utlevert, ettersom en IP-adresse ikke kan kobles direkte til en person. Derfor trengs det bevissikring, som betyr at noen må undersøke datautstyret til de mistenkte. Selv Høyres Olemic Thommesen, som fortalte til Hardware.no at det var mye bra i de foreslåtte reglene, påpekte at slikt i så fall må bli en jobb for politiet.

Så er det bare å håpe på at fildeler-organisasjonene har lært at 9-åringers Ole Brumm-pyntede datamaskiner er lite populært å beslaglegge, når de nå begynner å samle inn IP-adresser knyttet til ulovligheter og navn på abonnentene som kan kobles til disse.

All overvåking trer ikke i kraft like kjapt og effektivt:
Datalagringsdirektivet ble nylig utsatt på nytt »

annonse