NyhetProfessor serverer kalddusj:

Dobbelt så mye nedetid hos Telenor

Et uavhengig, norsk forskningsprosjekt avslører at Telenors mobilnett har over dobbelt så høy nedetid som NetComs.

Saken er oppdatert med kommentarer fra Telenor.

Professor Olav Lysne ved Simula serverer fakta egnet til å sende en kalddusj nedover ryggen på ingeniører og markedsførere hos Telenor. Gjennom forskningsprosjektet Robuste nett har forskerne målt kvaliteten på mobilnettene til Ice, Netcom og Telenor, og konklusjonen er oppsiktsvekkende.

Denne saken er hentet fra vårt søsternettsted Inside Telecom
Les hele saken på Inside Telecom


Prosjektet har, slik Inside Telecom beskrev i fjor høst, avslørt at hver tredje mobilbredbåndforbindelse i gjennomsnitt går ned ti minutter hver dag. Denne gjentakende, daglige nedetiden beskrives av forskerne som et langt større problem enn de massive utfallene som innimellom rammer store deler av befolkningen samtidig.
Nå presenterer forskerne ytterligere detaljer fra prosjektet. Under bransjekonferansen Telecruise i forrige uke, slapp Lysne følgende bombe fra talerstolen:
– Vi har målt noe over dobbelt så høy nedetid for Telenor som for Netcom.
Funnet går på tvers av den etablerte oppfatningen om Telenor som selskapet med det suverent beste mobilnettet i Norge.
Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen stiller seg kritisk til konklusjonene, og mener forskningen kan være påvirket av utskiftningen av mobilnettet, en operasjon som pågikk gjennom hele måleperioden til Simula.
Hamrer inn mantraet
Telenor har i en årrekke markedsført seg som operatøren med best dekning og den beste kvaliteten i mobilnettet. På et tidspunkt gikk det så langt at Forbrukerombudet måtte gripe inn og be markedsførerne besinne seg, da det ikke fantes belegg for påstanden om at Telenor-nettet ga den beste dekningen.
I dag bruker Telenor uttrykket ”suveren dekning” i sin markedsføring av mobilnettet, uten at Forbrukerombudet ser ut til å lee på øyebrynene av den grunn. I reklamefilmen som i disse dager ruller og går på norske tv-skjermer, hamres budskapet inn på velkjent vis:
– Det handler om at vi hele tiden oppgraderer nettet vårt, fordi vi vet at suveren dekning er det som gir bedre opplevelser, sier stemmen i reklamen.
Markedsføringen har uansett vært så effektiv at langt de fleste forbrukere i dag oppfatter Telenors mobilnett som det beste.
Den psykologiske virkningen av dette blir synlig når undersøkelser viser at respondentene oppfatter Telenors mobilnett som bedre enn Talkmores, uvitende om at det i virkeligheten er snakk om nøyaktig det samme mobilnettet.
Selv etter fjorårets bredt omtalte utfall, hvor store deler av landet mistet mobildekningen i pinsehelgen, gjentok Telenor-ledelsen at selskapets nett er av suveren kvalitet.
Men nå kan kvalitetsoppfatningen få seg en knekk – i hvert fall hvis man velger å feste lit til forskningen gjennomført av Simula.
Har kvalitetssikret dataene
Professor Lysne understreker at forskerne har arbeidet grundig med materialet.
– Vi har arbeidet med disse dataene i noen måneder for å kvalitetssikre dem, og hovedobservasjonen er stabil, sier han til Inside Telecom.
– Vi har forsøkt å se om det er perioder på døgnet som dominerer bildet, noe som typisk ville være tilfelle om det var sørvisoperasjoner og utskifting av nettkomponenter som forklarte forskjellen. Videre har vi sett om det er feil av gitt varighet som har dominert bildet, eller om det er feil i spesielle tidsperioder, fortsetter han.
Forskerne er sikre på at arbeidet de har gjort holder mål.
– De resultatene vi viser frem, har vært robuste for de forklaringsmodellene vi har sjekket dem for. Dette er også grunnen til at vi kan gå ut med dem, sier Lysne.
Telenor betviler målingene
Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen er kritiske til konklusjonene i rapporten.
– Vi er kritiske til konklusjonene deres, og stiller spørsmål ved hvorvidt de gir et representativt bilde av oppetiden på våre 9600 basestasjoner på 6400 geografiske plasseringer over hele landet, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Inside Telecom.
– Bekrefter egne målinger
Hos Teliasonera Norge er man glad for at eksterne målinger bekrefter det egeninntrykket selskapet har av nettet sitt.
– Hos oss har vi hele tida vært trygge på at kvaliteten på nettet vårt ikke står tilbake for Telenors, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Teliasonera Norge.
Han mener selskapets egne målinger, som gjennomføres kontinuerlig, viser at kvaliteten på Teliasoneras nett er vel så god som konkurrentens der hvor dekningen er lik.
– Men én ting er å si dette selv; noe ganske annet er når utenforstående eksperter sier det. Det er fint at målingene til Simula registrerer arbeidet vi gjør i nettet for å holde det stabilt og godt. Når det er sagt, så er det kunden, ikke konkurrenten, som skal overbevises om at vi leverer en trygg og stabil opplevelse, sier Vederhus.
Tror på Telenor
Olav Lysne i Simula tror Telenor kan komme sterkere tilbake ved senere undersøkelser.
– Det er viktig å få sagt at vi har full tillit til at Telenor er i stand til å utligne denne forskjellen. De er en stor og profesjonell organisasjon med lang erfaring i å drive nettverk, og dersom de setter kraft bak dette, er jeg trygg på at de vil lykkes, sier han.
Han sier Simula vil gjøre utvidede målinger av nettene utover høsten, da på basis av en ny måleinfrastruktur.
– Jeg ser ikke bort ifra at vi da vil se betydelig endrede egenskaper, sier Lysne.

Saken er hentet fra vårt søsternettsted Inside Telecom – en abonnementstjeneste med de siste nyhetene fra telekombransjen.

annonse