Til hovedinnhold

Talerevolusjonen som gir lengre batterilevetid

Mobiloperatørene vil kutte ut 2G og 3G, viser undersøkelse.

En undersøkelse utført av Nokia Siemens Networks(NSN) viser at neste generasjons taleteknologi i 4G-nettet, Voice over LTE (VoLTE) vil bruke 40 prosent mindre av mobilens batterikapasitet enn dagens mobile IP-telefoni, skriver vår søsterpublikasjon Inside Telecom.

Det er ingen hemmelighet at de norske mobiloperatørene ser på muligheten for å avvikle 3G-nettet den dagen 4G-nettet er ferdig utbygd og VoLTe er på plass.

En nedleggelse av 3G-nettet vil frigi viktige frekvenser som vil forbedre kapasiteten og opplevelsen i 4G-nettet. Det anses som mindre sannsynlig at 2G-nettet blir nedlagt. Både fordi dette nettet er bygget ut med svært god dekning, og fordi svært mye maskin til maskin (M2M-kommunikasjon) går over 2G og er tilpasset den standarden.

Med tale på 4G vil mobiloperatørene kunne kutte drifts- og vedlikeholdskostnader, blant annet i form av lavere strømutgifter og mindre utstyr utplassert i nettet.

Uavhengige apper taper testen

Utfordringen for operatørene er at tale over 4G ikke trenger å leveres av dem. Siden 4G-nettet er et rent datanett, kan tale også løses ved hjelp av IP-telefoni i mobilnettet, som Skype, Viber eller WhatsApp. Ulempen for mobiloperatørene er at de mister eierskapet til kundene, og blir en ren dataleverandør. Ulempen for NSN ved en slik løsning, vil være at de taper inntekter de kunne fått for å tilpasse 4G-nettene til VoLTE.

NSN har undersøkt Mobil IP opp mot VoLTE. Testen tar for seg fire kriterier: Batteribruk på smartmobil, dataforbindelse, datavolum og signalbelastning.

Testen fant altså at Mobil IP brukte opptil 40 prosent mer av mobilbatteriet på samme samtale. I tillegg brukte Mobil IP 20-40 prosent mer datakapasitet i 4G-nettet enn VoLTE. IP-applikasjonene genererte også langt mer signalering i mobilnettet. Den verste appen genererte 3000 ganger mer signalering i mobilnettet på standby.

Både Mobil IP og VoLTE leverte imidlertid bedre resultater enn referansen, en 3G-samtale.

NSN konkluderer, kanskje ikke overraskende, med at VoLTE både er mer kundevennlig og mer nettverksvennlig.

Les mer: Sjekk hvem som gir deg HD Voice

Kilde: Inside Telecom

annonse