Tek.no

Nyhet

Vil forby trådløst nett på skoler

19 Mai 2011 13:14

En ny rapport fra et utvalg under Europarådet anbefaler å forby mobiltelefoner og trådløse nettverk for datamaskiner i klasserom og på skoler.

Forbud uten kunnskap

Diskusjonen rundt strålefare fra trådløse nettverk og mobiltelefoni har pågått i flere år, men uten at det har kommet noen konkrete vitenskapelige observasjoner på at det er skadelig for mennesker å bli utsatt for dette.

Europarådet mener likevel at man bør anvende føre-var-prinsippet i forbindelse med skolene. De vil fastsette svært lave grenseverdier inntil man er helt sikker på at elektromagnetisk stråling er ufarlig eller ei.

Rådet henviser til helsefarlige substanser som asbest, bensin med bly og tobakk som man lenge trodde var ufarlig og dermed brukte aktivt.

Lave grenseverdier

Europarådet forlanger at det settes en grenseverdi på 0,2 volt per meter på skoleområder, noe som er betraktelig lavere enn anbefalingen satt av WHO – hvor verdiene er satt mellom 41 og 65 volt per meter.

Hvis man setter grenseverdien ned til 0,2 volt, blir det vanskelig å opprettholde nødvendig signalstyrke for mobil dataoverføring. Hvis man skal få til dette, må man installere mange flere antennemaster enn i dag.

Problematisk informasjonskampanje

Rapporten fra Europarådet anbefaler også at det bør gjennomføres informasjonskampanjer for å opplyse lærere, foreldre og barn om den potensielle helsefaren ved å bruke mobiltelefoner i ung alder.

Men ettersom vitenskapelige fakta ikke er på plass, kan det bli vanskelig å gjennomføre en slik kampanje.

Rapporten fra Europarådet kan leses i sin helhet her.

(Kilde: ComON)

Les også
Lager lynraskt trådløst nettverk med laserpekere
Les også
D-Link lanserer monsterruter for mediaentusiaster
Les også
– Internett er vilt og anarkistisk
Les også
– Dropbox er utrygt
Les også
Trådløs ruter i lommeformat
Les også
Trådløs overføring 30 prosent tregere
Les også
Norske barn bruker nettet mest
annonse