Til hovedinnhold

Tele2 starter 4G-utbygging

Det nye nettet vil også fungere med iPhone.

iStockphoto

Tele2 og Network Norway starter nå utbygging av 4G basert på LTE-teknologi. Dermed blir dette det tredje 4G-nettet i Norge, etter at både NetCom og Telenor tidligere har lansert sine 4G-nett.

Det nye 4G-nettet benytter 1800 MHz-båndet, som er det eneste 4G-frekvensbåndet som fungerer med Apples iPhone-mobiler – vel å merke etter at Apple har kommet med en oppdatering av programvaren i telefonen, og operatørene har fått på plass en løsning for automatisk veksling mellom 4G og 3G ved innkommende samtaler.

Administrerende direktør Arild Hustad i Tele2.Foto: Tele2

Lanserer tidlig neste år

Tele2 og NetWork Norway fikk tillatelse til å ta i bruk 2 x 20 MHz av frekvensene i 1800-båndet den 2. november i år, og selskapet skriver i en pressemelding at de vil starte utbyggingen umiddelbart.

Planen er å lansere 4G allerede i første kvartal 2013, og det første området med 4G-dekning vil være Drammensområdet. Forutsatt at de kommende frekvensauksjonene går som Tele2 og Network Norway ønsker, vil de bygge ut 4G fortløpende i hele mobilnettet gjennom 2013 og 2014.

– Dagens frekvensubalanse gjør at vi naturligvis ligger noe på etterskudd vis a vis våre konkurrenter når det gjelder 4G, men med den tverrpolitiske støtten vi hittil har fått for å bygge et landsdekkende nett er vi sikre på at vi i 2013 vil få nok frekvensressurser til å bygge 4G overalt hvor vi har dekning, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad.

Ujevn fordeling av frekvensressurser

Tele2 og Network Norway sier i pressemeldingen at frekvensressursene er svært ujevnt fordelt mellom de tre mobiloperatørene Telenor, TeliaSonera og Tele2, i motsetning til de fleste land i Europa hvor de samlede frekvensressursene er jevnt fordelt mellom de tre største mobiloperatørene.

Ifølge Inside Telecom er frekvensområdet det nå bygges i bare til låns i en kort periode. Det er bare Telenor og TeliaSonera som har fått frekvenser i 1800 MHz-båndet i Norge, og det er først når 800 MHz-frekvensene skal auksjoneres ut at også den ledige kapasiteten i 1800 MHz-båndet skal fordeles. Tele2 har bare en midlertidig bruksrett av dette frekvensområdet, inntil auksjonen finner sted.

– På lik linje med våre konkurrenter er vi avhengige av å få tilgang til de frekvensressursene som skal auksjoneres ut i nærmeste fremtid for å bygge ut et moderne 4G-nett. Vi setter vår lit til at norske myndigheter ser fordelene ved å rette opp dagens frekvensubalanse til det beste for norske mobilforbrukere. Det vil gi bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet og ikke minst sikre størst mulig utbredelse av mobilt bredbånd i hele landet, sier Hustad.

Tele2 og Network Norway lover en hastighet på mellom 20 og 80 megabit i sekundet i sitt nye 4G-nett. Også de som har One Call- eller MyCall-abonnement vil også få 4G.

(Kilder: Pressemelding og Inside Telecom)

annonse