Til hovedinnhold

Google har laget «Matrix»-simulator til testing av selvkjørende biler

Blir en virtuell versjon av hele California.

Google

Av de mange teknologiene søkegiganten Google leker med er selvkjørende biler blant dem som selskapet nå har bragt ganske langt, og ved hjelp av avanserte sensorsystemer er bilene nå til og med i stand til å takle travle bymiljøer.

For å komme enda lengre er Google imidlertid avhengig av å kunne gjennomføre omfattende testing av de selvkjørende bilder, og her har selskapet møtt på en del utfordringer. Som avisen Wall Street Journal nylig meldte har myndighetene i California, hvor Google har sin base, nylig innført nye regler.

Disse nye reglene krever blant annet at selvkjørende biler må gi føreren mulighet til å ta «umiddelbar, fysisk kontroll» over bilen på offentlige veier ved behov. Det betyr i praksis at bilene må utstyres med ratt og pedaler, noe Googles selvkjørende biler i utgangspunktet ikke har.

Vil fikse problemet med «Matrix»-simulator

For å fortsette testingen av bilene planlegger Google visstnok å bygge ratt og pedaler inn i bilene, men nå melder avisen The Guardian at Google har en betydelig mer spennende løsning på gang som de håper vil omgå de statlige reguleringene.

Google har nemlig laget det de selv kaller en «Matrix»-aktig, digital simulator av hele veisystemet i California. Simulatoren er bygget ved hjelp av store mengder data som er blitt samlet inn i løpet av de rundt 1,1 millioner kilometerene som de selvkjørende bilene hittil har tilbakelagt.

Virtuelle versjoner av de selvkjørende bilene kjører så rundt i dette dataskapte landskapet, som skal være i stand til å gjenskape en lang rekke autentiske trafikksituasjoner, som for eksempel uforutsigbare fotgjengere, motorsykler som kjører frem og tilbake mellom filer og vinglete syklister i veien.

På denne måten kan Google dermed finne ut hvilken effekt justeringene og modifikasjonene av teknologien har i de ulike scenariene. Ved å kjøre situasjonene om igjen mange ganger kan man således finjustere teknologien helt til bilene takler utfordringene tilfredsstillende.

Svært effektivt

Ifølge en talsperson for Google gjør simulatoren det mulig å teste ut flere tusen scenarier på bare noen få timer, mens det ville tatt flere tiår om man skulle ha testet ut situasjonen i virkeligheten.

Slike simulatorer har likevel sine begrensninger. Det å kjøre situasjoner om igjen mange ganger gjør riktignok at man kan finjustere bilens reaksjoner til den spesifikke situasjonen, men det er verre å ta høyde for hvordan omgivelsene i sin tur reagerer på den endrede adferden til den selvkjørende bilen.

En annen faktor som bør tas med i beregningene er det faktum at trafikknormer og kjørevaner gjerne varierer mellom ulike regioner. Det er med andre ord antakelig behov for å innhente betydelig mer data før simulatoren blir fullt ut brukbar.

Google er ikke de eneste som jobber med slik teknologi: Nå har det dukket opp et byggesett som gjør bilen nesten selvkjørende »

annonse