Til hovedinnhold

Chili: Derfor er ikke Fri Data i strid med reglene

Sier et Nkom-pålegg vil kunne gjøre at de dropper hele abonnementet.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

For et par uker siden meldte vi at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mente at vilkårene til Chilimobils Fri Data-abonnement kunne være i strid med reglene om nettnøytralitet.

Spesielt var det vilkåret om at abonnementet kun kan brukes på egen mobil som kunne være problematisk. BERECs (Body of European Regulators for Electronic Communications) retningslinjer for regelverket sier blant annet at tjenesten skal kunne brukes uten begrensninger på utstyr.

Nkom etterlyste svar fra Chilimobil, som fikk frist til 16. juli med å svare. Tek.no har sett selskapets tilbakemeldinger, ført i pennen av advokat Knut Glad i advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

– Ikke noe absolutt forbud mot datadeling

Chilimobil svarer ikke overraskende at de mener Fri Data ikke er i strid med regelverket. De viser blant annet til følgende formulering i EUs Open Internet Access-forordning, som er tatt inn i norsk lov gjennom ekomloven og ekomforskriften.

«Agreements between providers of internet access services and end-users on commercial and technical conditions and the characteristics of internet access services such as price, data volumes or speed, and any commercial practices conducted by providers of internet access services, shall not limit the exercise of the rights of end-users laid down in paragraph 1.»

Denne formuleringen tolker Chili til støtte for deres synspunkt om at nettnøytralitetsreglene ikke skal gi forbrukerne en absolutt rett til å bruke sin tilgang til internett på «akkurat den måten og i den utstrekning de selv vil».

Chilis advokat peker også på at Nkom støtter seg på BERECs retningslinjer til kommunikasjonsmyndighetene, hvor det heter at et forbud mot tethering er «sannsynlig» til å utgjøre et brudd på nettnøytralitetsreglene.

– Forordningen i seg selv sier ingenting om tethering. Det foreligger altså intet eksplisitt og absolutt forbud mot å begrense tethering, skriver han i brevet.

Det er disse punktene i Chilimobils vilkår som Nkom har vært skeptiske til.
Skjermdump Chilimobil.no

Sammenlikner med restaurantbuffet

Chilimobil peker også på at de er en liten tilbyder med liten markedsandel.

– I tillegg kan vilkårene ikke anses å omgå forordningens formål, som er å beskytte sluttbruker og fremme innovasjon på internett. Tvert imot er Chili Fri Data et abonnement som nettopp er ment å være en fordel for og beskytte sluttbrukerne, samt at mobilabonnement med fri data kan bidra til å stimulere innovasjon på internett, skriver selskapet, som også påpeker at de betaler nettoperatøren Telia for all data deres kunder bruker.

– Av denne grunn vil det ikke være kostnadssvarende for Chili Mobil å tilby Fri Data til den lave prisen de nå gjør uten å begrense abonnementet til personlig bruk, skriver advokat Glad.

Han sammenlikner tilbudet med en spis-alt-du-orker-buffet:

– Tilbudet gjelder kun mat til deg selv, du kan ikke forsyne deg med det formål å dele med venner og kjente som står ute på gaten. Dersom slik deling hadde vært tillatt hadde det ikke vært regningssvarende for restauranteieren å tilby buffet til sine kunder, heter det i brevet.

Kan ikke kontrollere kundenes data

Nkom etterlyste i sitt brev til Chili også svar på hva selskapet foretok seg for å kontrollere kundenes etterlevelse av vilkårene. På det svarer Chili at de ser på unormale mønster i kundenes dataforbruk, og at de kan måle bruken av data hos den enkelte abonnent.

– Det understrekes imidlertid at Chili Mobil ikke har mulighet til å overvåke innholdet i datatrafikken, skriver selskapet, som også sier at et eventuelt pålegg fra Nkom vil være en gavepakke til teleoperatørene med dominerende markedsposisjon, og understreker at det vil føre til at de må droppe abonnementet eller sette opp prisen.

Seksjonssjef Hans Jørgen Enger i Konkurranseavdelingen i Nkom sier til Tek.no at de ikke har begynt å behandle svaret fra Chili, og at de derfor ikke kan si noe om når deres konklusjon kan ventes å foreligge.

annonse