Til hovedinnhold

Jon Georg Dale ber om habilitetsvurdering i Huawei-saken

Dales relasjon til en tidligere Frp-er som har begynt jobbe for Huawei kan gjøre den ferske statsråden inhabil i alle saker som omhandler det kinesiske selskapet.

På fredag ble Jon Georg Dale (Frp) Norges nye samferd­selsminister, etter at Ketil Solvik-Olsen (Frp) gikk av.

Nå har Dale bedt om å få vurdert sin habilitet i saker knyttet til det kinesiske selskapet Huawei, bare fire dager etter at han ble utpekt som minister.

Seniorrådgiver Kjell Brataas i samferdse­lsdepartementet skriver dette i en e-post til Tek.no:

Samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt om å få vurdert sin habilitet i saker knyttet til Huawei, basert på sin relasjon til Vidar Brein-Karlsen. Samferdselsdepartementet kan ikke svare på spørsmål om disse sakene før habilitetsvurderingen foreligger.

Vidar Brein-Karlsen er en tidligere Fremskrittspartiet-politiker som nå jobber hos Huawei - et selskap som flere land nå forbyr å levere 5G-teknologi til. Årsak: Frykt for spionasje og at det ikke er noe sikkerhetssamarbeid mellom vestlige land og Kina.

Habilitetsspørsmålet kom opp etter at Tek.no tok kontakt med samferdselsdepartementet med en rekke spørsmål om Huaweis rolle i det norske mobilnettet og sikkerhetsvurderinger knyttet til dette.

Ordknapp om relasjon

Vidar Brein-Karlsen har siden mars vært direktør for myndighetskontakt og kommmunikasjon hos Huawei Norge.

Vidar Brein-Karlsen gikk fra jobben som statssekretær i Justis- og ­beredskapsdepartementet til direktørjobben i Huawei i mars i år. I stillingen som statssekretær hadde han tilgang til høyt gradert informasjon, og ble derfor ilagt en karantene på seks måneder, i tillegg til et 12 måneders saksforbud på saker som Justisdepartem­entet eller Samferdsel­sdepartementet er involvert i. Det var ABC Nyheter som først omtalte denne saken.

Brein-Karlsen er ordknapp om sin relasjon til den ferske samferdselsministeren:

– Jeg kjenner den nye samferdselsministeren. Jeg registrerer at han får sin habilitet vurdert og har ingen ytterligere bemerkninger, skriver Brein-Karlsen i en kort SMS til Tek.no.

Brein-Karlsen har ikke svart på ytterligere spørsmål rundt hvor nær relasjon han har med den nye samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet har ikke kommentert relasjonen mellom Brein-Karlsen og Dale ytterligere til Tek.no, selv etter flere henvendelser.

Roser statsråden

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen er ekspert på habilitetsspørsmål. Han mener at det viktigste som må vurderes i en sak som denne, er å sørge for at tvil om habiliteten blir avklart, slik at vennskapet ikke kan svekke tilliten til statsråden og departementets saksbehandling.

Hvor streng denne vurderingen skal være, vil blant annet avhenge av om det er snakk om kontrakter som er verdt store beløp.

– Hvis dette bekjentskapet er så nært at det helt generelt kan skape tvil om statsråden kan bli påvirket av det, er det nok til å skape inhabilitet. Det er en objektiv vurdering som bør foretas av justisdepartementet, og sier ikke noe om den konkrete tilliten til statsråden som person, forklarer Bernt.

Han synes det er utmerket at samferdselsminister Dale har bedt om en slik vurdering. I sommer fikk daværende fiskeriminister kritikk for at han ikke ba om en vurdering av sin habilitet i forbindelse med kjærestens fiskefirma.

– Det er bra at statsråden nå ber om avklaring i forkant av saker som vil komme. Det er viktig å unngå at det oppstår diskusjon om slike spørsmål etter at vedtak er truffet, sier professor Bernt.

– Tydeligvis en tett relasjon mellom disse to

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener at Dales ønske om å få habiliteten vurdert, i seg selv kan være et tegn på at noe er galt.

– Hvis han har bedt om vurdering av sin habilitet, er det tydeligvis en tett relasjon mellom disse to. Da er det fullt mulig for ham å melde seg ut i saker som handler om avgjørelser om mobilnett, sier Vedum.

– Det er sikkert ikke uten grunn at Huawei har ansatt noen fra Frp. Det har sikkert en merverdi for dem å ha ansatt en med god kunnskap om dagens regjeringsapparat, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om ansettelsen av Vidar Brein-Karlsen.

– Hva mener du er det største problemet: At Huawei har ansatt en tidligere statssekretær eller at samferdselsministeren kjenner Huaweis nye direktør?

– Det å kjenne folk er ikke et problem. Det er hyggelig å kjenne folk. Men hvis Dale mener at han ikke klarer å vurdere ting habilt på grunn av vennskapet, bør han trekke seg i saker om mobilnett.

Regjeringen skal ta vurdering av Brein–Karlsen

Etter at VG stilte spørsmål ved sikkerheten rundt Huawei og Senterpartiet gikk ut mot selskapet, tok Brein-Karlsen ifølge Senterpartiet kontakt og ba om et møte.

Nå må regjeringen svare Stortinget på om Brein-Karlsen har brutt karantenereglene, etter spørsmål fra Senterpartiet.

Brein-Karlsen sa til VG i forrige uke at han mente han ikke hadde brutt karantenereglene, men at han har bedt Karantenenemnda om en vurdering. Leder i Karantenenemnda, Hill-Marta Solberg, opplyser til Tek.no at de foreløpig ikke har hatt mulighet til å behandle henvendelsen fra Brein-Karlsen.

Forbudt i USA og Australia, vokser frem i Norge

Tek.no har de siste ukene skrevet om Huawei, som til tross for stor internasjonal skepsis har blitt en stadig større aktør i det norske mobilnettet. I Norge har både Telenor og Telia, eierne av de to største mobilnettene i landet, store innslag av utstyr fra Huawei. I Australia og USA, derimot, forbys Huawei å bygge mobilnett i frykt for spionasje.

Både Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og flere stortingspolitikere har de siste årene ytret gjentatt skepsis til å slippe et selskap fra et land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Samferdselsdepartementet har tidligere uttalt til Tek.no at de vurderer flere mulige tiltak for å sikre mobilnett i Norge. Blant disse vil det også være vurderinger knyttet til utstyr i det norske mobilnettet fra land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

annonse