Tek.no

Nyhet

Tablet PCer vil ikke ta over markedet for håndholdte

Nasir Iftikhar
20 Nov 2002 23:47

PDAen gjør 60-80% av jobben

Rådgiveren i Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) fjernkoblet sin iPaq PDA mot forretningssystemet til BT Industries og utførte demonstrasjonen ved å sende bestilling etter manglende lagerprodukter. Hovedhensikten med systemet er å motta og behandle serviceoppdrag, oppgir sjefkonsulent Paul Richard Carr i CGE&Y.

E-business løsningen fungerer tilnærmet som et pilotprosjekt i distriktet og blir i disse dager utprøvd først og fremst av offshorerelaterte kunder. Forsamlingen var stort sett enig i at tiden vil vise hvor stor ROI (Return on Investment) et tilsvarende prosjekt kommer til å avgi. En sømløs løsning med håndholdte enheter beregnet til det mellomstore markedet koster nærmere 250 000 kroner.

- Teknisk personell har i dag omlag 3 skjemaer som skal utfylles og sendes. Med integrerte tjenester fra PDA-en vil papirarbeidet reduseres til null papirskjem i fremtiden, preker Håland i sin presentasjon.

Kan du nevne noen flaskehalser ved anvendelse av PDA? Er kundene komfortabel med overføringsmulighetene?

Overføringen er sikker. Men det vil alltid være behov for mer ytelse. Det kan være hensiktsmessig med 64MB RAM og med tiden vil det nok være behov for 128MB RAM, forklarer Håland.

Ettersom de fleste PDA-er kommuniserer over GSM-nettet er overføring av bilder en tidkrevende og nærmest en umulig affære. Direktør Ole Evensen i CGE&Y legger til at PDA-er med GPRS (Global Packet Radio Service) som standard hastighet, kan oppfylle ønsker fra kunder som trenger overføring av bilder og diagrammer. Det har han gjort selv men legger samtidig til at batteriet blir tømt mistenkelig fort.

Både Roar Håland og Øystein Hermansen medgir at løsningen skal være behovsrelatert. Skal kunden overføre tekst forblir GPRS en fin men en dyr løsning. Øystein Hermansen i NettSpesialisten tok seg av det overordnede sikkerhetsaspektet og la fakta på bordet av de muligheter som foreligger. Hermansen arbeider med strategisk rådgivning innen design av mobile løsninger.

Må man ha PDA?

Selv om hovedkonsentrasjonen var basert omkring den mirakuløse PDA-en, ble det avklart at mobilitetsparken utgjør en rekke enheter, deriblant elektroniske penner og bærbare PC-er. iPen vil i fremtiden foruten å skanne og overføre data også være optimalisert mot Bluetooth.

- Bærbare PC-er er en helt klar enhet som er en del av mobil teknologi, meddeler Roar Håland.

Sikkerhetssynkronisering mot SQL CE

- Størrelsen er avgjørende. Enhetene blir kraftigere for hver generasjon. Folk vil ha de kraftigst mulig og praktisk anvendelig, overtaler Hermansen. De skal kunne tas i lommen. Forøvrig gir flere brukere høyere indirekte kostnader, idet han viser til intranett-, internett- og sikkerhetsadministrasjon av brukere.

- Sentral løsning gir best kontroll. Kontroll av PIM (Personal Information Manager) med de viktigste oppgaver som epost og kalender må synkroniseres innenfor sikkerhetsløsningen er lik for intern og ekstern bruk. Hermansen mener at 128-bits kryptering mellom PDA-er og tjenesteservere bør pålegges før enhetene en dag infiseres av trojanske virus i Java.

Blant sikkerhetstiltakene kan en synkroniseringsserver kryptere minne og minnekort.

- Har du en Citrix MetaFrame server og autentisering har man en god løsning. Men løsningen er ikke billig. En tjenestepakke kan koste kvart million kroner, men for en aktuell kunde kan løsningen inntjenes innen 2 måneder. Det hevder sikkerhetsrådgiver Torodd Buer i Eterra.

På spørsmål om hvorvidt Tablet PC-er kan ta over markedsandeler mener CGEY-teknokratene at Tablet PC-er befinner seg i en annen målgruppe. PDA-er vises å være en nøktern støtteenhet som ikke erstatter bærbare datamaskiner, men vedvarer forenkling av forretningsprosesser.

- Da kan jeg bruke en stasjonær eller bærbar PC, svarer Roar Håland mens makker Ole Evensen utdyper besvarelsen.

annonse

Les også