Til hovedinnhold

Telenor skal presse myndighetene

Inngår samarbeid for å presse land de er uenige med.

Telenor

Telenor melder at de, sammen noen av verdens viktigste mobiloperatører og leverandører, har laget et prinsipprogram for ytringsfrihet og personvern.

Samarbeidet er en del av Global Network Initiative (GNI), og handler grunnleggende om at noen av de største Europeiske mobilaktørene skaffer seg et felles rammeverk for hvordan man forholder seg til sensur og maktmisbruk fra myndigheter i forskjellige land.

10-punktsavtalen (PDF) som er lagt fram og underskrevet av giganter som Vodafone, Telefonica og France Telecom-Orange handler i utgangspunktet om ganske overordnede prinsipper om at ytringsfrihet og personvern er en god ting. En slår fast at mobiloperatørene må ha holdninger og systemer for å sørge for at disse grunnleggende rettighetene blir respektert i mobilbransjen, og at man må ha ordnede og kontrollerbare samarbeidsløsninger med myndighetene.

Kommunikasjonssjef Tor Odland i Telenor. Foto: Telenor

Skal presse myndigheter

Prinsippene er fra et norsk standpunkt svært ukontroversielle, og handler blant annet om at man bør ha rettslig behandling av innsynsforespørsel fra myndigheter.

Overfor Nettavisen NA24 legger ikke Telenor skjul på at dette er et prinsipprogram som for Norge isolert sett er en formalia, men at prinsipprogrammet vil være av stor betydning i andre land en opererer i.

– Dette er problemstillinger som handler om to viktige menneskerettigheter, nemlig privatlivets fred og ytringsfrihet. Mange land mangler systemer som sikrer at myndighetene får tilgang til informasjon på en ryddig måte, sier kommunikasjonssjef Tor Odland.

– Det kan også gå på overvåking, og i noen land er det slik at man kan be om at mobilnettverket skrus av i perioder, og det begrenser ytringsfrihet, sier han.

– Sterkere sammen

Ifølge Odland er det viktig for bransjen at de store er enige om felles prinsipper.

– Dette er ting som er på agendaen i mange land, og som enkeltaktør har man en stemme i et marked, men man står sterkere om man står sammen. Dette er et samarbeid mellom store aktører, slik at vi snakker på samme måte når vi snakker med myndighetene, sier han.

Odland forteller at det kan være noe som blant annet kan benyttes i samtaler med myndigheter som setter hardt mot hardt, og sier at enten gjøres det på den måte de vil, ellers så kan de finne andre operatører.

– Det kan være dyptgripende kulturforskjeller når vestlige operatører kommer til en annen del av verden, og da er det viktig at vi står sammen, sier Odland.

Handler ikke om Norge

Kommunikasjonssjefen sier at prinsipprogrammet ikke vil ha noen praktisk betydning for norske brukere.

– Vi anser reguleringen og utføringen av telekomlovgivningen som god i Norge. I Norge kan politiet be om å få nettverksdata via rettsvesenet, og som samfunn stoler vi på at det fungerer på en god måte. Men dette er en problemstilling også i den vestlige verden, der lovgivning gir myndighetene stor tilgang til data fra mobilnett, påpeker han.

Dette inkluderer en eventuell implementering av en ny Åndsverklov der det åpnes for sperring av tilgang til nettsider.

Les også: Telenor med Firefox-mobiler

annonse