Til hovedinnhold

EU: – Dette må USA gjøre for å gjenopprette tilliten

EU har nå stilt konkrete krav til sin spionasjeglade allierte.

iStockphoto/17683013, Wikipedia Commons

Edward Snowdens media-godbiter om NSAs lyssky virksomhet rulles kontinuerlig ut, noe som trolig vil fortsette i lang tid og som blant annet har gjort forholdet mellom USA og Europa så anspent at EU vurderer et eget etterretningsbyrå.

EU har allerede gitt USA sterke anmodninger om å endre praksisen rundt den hemmelige informasjonsinnhentningen, men nå har EU på en mer detaljert og spesifikk måte formulert hva USA må gjøre for å forbedre forholdet mellom de to stormaktene.

Må sikre internasjonal håndhevelse

Dette kommer frem i en nylig publisert pressemelding fra Europakommisjonen, EUs utøvende organ, hvor det refereres nettopp til Snowdens mange lekkasjer.

– Europeiske borgeres tillit har blitt svekket av Snowden-saken, og påstandene om at amerikanske etterretningebyråer har omfattende tilgang til personlige data er fremdeles dypt bekymringsfulle. I dag presenterer vi en tydelig plan for hvordan USA kan arbeide med EU for å gjenopprette tilliten og forsikre EUs borgere om at dataene deres vil bli beskyttet, står det i pressemeldingen.

Ett av punktene i EUs plan er at USA raskest mulig må adoptere et lovverk som EU foreslo i 2012, som går ut på at beskyttelse av EU-borgeres data må kunne håndheves internasjonalt, uansett hvilket land dataene overføres til.

Like rettigheter

EU ønsker også en kraftig styrking av den såkalte «Safe Harbour»-avtalen. Denne innebærer at amerikanske selskaper som signerer avtalen må innrette seg etter EUs personvernprinsipper før de kan motta personlig informasjon, men har en del smutthull.

EU vil nå at selskaper som er omfattet av avtalen blant annet skal offentliggjøre både sin egen personvernpraksis og praksisen til eventuelle underleverandører, for eksempel skytjenester.

Unionen tar også til orde for at president Obamas pågående gjennomgang av etterretningspraksisen i USA også må komme EUs borgere til gode. Gjennomgangen bør blant annet resultere i at EU-borgere får samme rettigheter som amerikanske borgere og at etterretningsaktiviteter heretter blir mer gjennomsiktige.

Alle detaljene om EUs nye forslag kan du lese her.

NSA-avsløringene har tilsynelatende ingen ende:
Byrået hacket 50 000 nettverk ved hjelp av ondsinnet programvare »

(Kilde: EU, via TechCrunch)

annonse