Til hovedinnhold

Slik skal AMD komme tilbake

Toppsjefen i AMD ser for seg en rekke kutt og effektiviseringer.

AMD

I kampen mot de røde tallene har AMDs toppsjef, Rory Read, klargjort hvilke grep han ser for seg at skal redde selskapet. Stikkordet er kutt og effektivisering, og ingen vill satsning på nye teknologier.

Hver eneste produktlinje og plattform koster penger, mange penger. For at disse skal gå rundt er man avhengig av en viss omsetning, en omsetning som hos AMD slettes ikke alltid har vært tilstede.

Vil satse utelukkende på volum

Derfor har AMD tidligere uttalt at de ikke lengre vil satse på entusiastproduktene, men heller fokusere på det brede publikum. Er ikke volumet i de forskjellige kategoriene stort nok, vil Read kutte dem ut.

Dette er i utgangspunktet ikke veien å gå for å skaffe markedsandeler, men snarere en måte å ordne opp i finansene. Rorys politikk har allerede vært i bruk en stund, og resultatene uteblir ikke.

AMD har gått fra 610 millioner dollar i drifsutgifter per kvartal og ned til 450 millioner USD. Ser man dette mot den økonomiske situasjonen til AMD ser det ganske lyst ut. 150 millioner dollar i reduserte utgifter representerer omtrent tapet som AMD hadde i tredje kvartal i år.

Går vi litt lengre tilbake ser vi at AMD ved inngangen av året hadde et tap på hele 590 millioner USD, mens de i andre kvartal faktisk tjente rundt 50 millioner dollar.

Kutter hardt

Som et ledd i effektiviseringen vil Rory videre kutte ut ulike produksjonsteknologier. Her ligger AMD på hele ni forskjellige per i dag, fordelt på to underleverandører. Dette skal reduseres til ned til to teknologier totalt.

I tillegg vil Rory forenkle designen på dagens produkter, slik at man kan bruke wafere som følger industristandarden, noe de ikke gjør i dag. Ved å gjøre dette kan man få produksjonskonstanden ytterligere ned. AMD benytter i dag flere metallag enn det som er vanlig, hvilket gir en høyere ytelse per areal, men til en vesentlig høyere pris.

(Kilde: Xbit Labs)

annonse