Til hovedinnhold

Superraske datamaskiner drevet av lys kan være innen rekkevidde

Forskere har gjort et stort fremskritt innen optiske datamaskiner.

Nå som silisiumteknologien nærmer seg den fysiske endestasjonen har forskere for lengst begynt å eksperimentere med alternative måter å drive datamaskiner på, og én av disse er å benytte optisk teknologi.

I fjor meldte vi for eksempel om en gruppe forskere som hadde fremstilt en lysdrevet transistor, og i august i år viste britiske forskere frem en prototype på en optisk datamaskin de mener kan danne grunnlaget for superraske exaflop-maskiner innen relativt kort tid.

Fremskritt med glass-materiale

Nå melder nettstedene IT Pro og Channel Eye om atter andre forskere som skal ha gjort viktige fremskritt med optisk datateknologi, som potensielt kan bringe løsningen enda nærmere et gangbart, anvendelig format. Denne gangen var det britiske forskere fra universitetene i Cambridge, Southampton og Surrey som stod bak.

Det fremskrittet i grove trekk gikk ut på var å at forskerne fant en effektiv metode for å både frakte og tolke data ved hjelp av optisk teknologi. Optiske signaler kan i utgangspunktet nemlig bare transportere datam, og for å prosessere og tolke dataene må signalene først konverteres til elektriske signaler.

Det er dette problemet forskerne skal ha funnet en løsning på. Det gjorde de ved å benytte et glassaktig materiale som blant annet brukes i CD-er og DVD-er, altså ikke et spesielt eksotisk stoff.

Kan brukes til å lage transistorer

Dette materialet ble såkalt «dopet», det vi si at det ble tilsatt små mengder «forurensninger» for å manipulere de elektroniske egenskapene til materialet, som for øvrig er en vanlig praksis i halvlederindustrien.

Dette gjorde at glassmaterialet ledet både positive og negative elektriske ladninger, noe som betyr at man kan bruke stoffet til å lage såkalte PN-overganger, som igjen er byggestenene i transistorer.

Ifølge forskerne gjør denne egenskapen at materialet kan brukes både til å lede og til å tolke iformasjon, noe de mener har potensiale til å totalt endre datateknologien og legge til rette for langt raskere databehandling. Siden det aktuelle stoffet er lett tilgjengelig og allerede i bruk tror forskerne dessuten at teknologien kan bli brukt i datamaskiner allerede om ti års tid.

Her er en annen mulig silisium-arvtaker: Dette stoffet kan gi 1000 ganger raskere prosessorer »

annonse