Til hovedinnhold

Strømming lønner seg mer og mer

25 prosent av Warner Musics digitale inntekter stammer nå fra tjenester som Spotify.

iStock Photo

At musikkbransjen har slitt det siste tiåret er ingen nyhet, og dette henger blant annet sammen med deres manglende evne og vilje til å omfavne nye trender og teknologier. I de siste årene har bransjen likevel begynt å åpne for lovlig nedlasting og strømming over nett, og resultatene dukker nå opp sakte, men sikkert.

Plateselskapet Warner Music Group la nylig fram sin rapport for årets andre kvartal, og den viser at de har klart å minske tapet fra 46 millioner dollar til 32 millioner i forhold til samme tid i fjor. Bransjen taper altså fremdeles penger, men utviklingen er likevel positiv.

Noe annet som også er oppsiktsvekkende er at strømming, det vil si midlertidig overføring av data, bilder eller lyd fra en sender til mottakere over Internett, nå utgjør 25 prosent av selskapets samlede digitale omsetning.

Tar igjen fysisk nedgang

Den digitale inntjeningen øker med 13 prosent til hele 41 prosent av Warners samlede inntekter, skriver Music Industry News Network. Det samme anslaget er noe lavere, mener Digital Music News, som hevder at digital omsetning står for 33 prosent av totalen.

Tallene viser uansett at økningen i digital musikk har tatt igjen nedgangen av salget av fysiske produkter som CD-er. Strømming vokser i tillegg i et større tempo enn nedlastinger fra steder som iTunes og Amazon. Teknologien later likevel ikke til å ta markedsandeler fra nedlasting, slik at elementene i den digitale omsetningen i stedet vokser side om side.

Nedlasting størst

På en større skala står strømming likevel for en mindre andel av inntektene til artister. Digital Music News skriver at en undersøkelse som har blitt foretatt av CD Baby viser at en gjennomsnittlig artist får 80 prosent av inntektene sine fra nedlasting. Her står iTunes for mesteparten.

Denne undersøkelsen viser videre at artistene i gjennomsnitt får 11 prosent av inntektene fra salg av fysiske CD-er og bare 6,5 prosent fra strømming. Statistikken fra CD Baby gjelder imidlertid først og fremst USA, hvor strømming foreløpig står svakere enn i Norge.

(Kilder: Warner Music Group, The Wall Street Journal, AllThingsD, Music Industry News Network, Digital Music News (1), Digital Music News (2))

annonse