Netflix og Telenor inngår hemmelig avtale

Men de nekter for at den bryter med nettnøytralitetsprinsippene.

Vi kjenner dessverre ikke innholdet i avtalen som har blitt inngått mellom Netflix og Telenor, fordi partene har valgt å holde den hemmelig.

Ifølge Filter skal det imidlertid være en kommersiell avtale hvor Netflix betaler for såkalt «mellomlagring» på Telenors servere. Det vil i dette tilfellet bety at dersom du vil se en populær serie som House of Cards, vil videoen bare trenge å strømmes direkte fra Telenors servere, og ikke fra Netflix. Dermed kutter de vekk ett ledd i systemet, og gir deg raskere lastetider.

Truer det åpne Internett?

En lignende avtale ble gjort mellom Netflix og Comcast i USA i februar, noe som skapte debatt om det åpne Internett over dammen. Mange mener nemlig at den viktigste forutsetningen for at Internett skal være gjenkjennelig i fremtiden, er nettnøytralitet

Nettnøytralitet innebærer blant annet at ingen innholdsaktører skal kunne kjøpe seg prioritet på fart eller datamengde fra en Internettilbyder. Dette sørger for at Internett holdes åpent og likt, og at kommersielle og ikke-kommersielle innholdsaktører slipper til på like premisser.

Netflix har lenge nektet å betale ekstra til Internettilbydere, men nå ser det virkelig ut som dette har snudd. Både med Comcast-avtalen og Telenor-avtalen.

I Post- og teletilsynets tredje prinsipp for nettnøytralitet heter det følgende:

sitat"Internettbrukerne har rett til en internettilknytning fri for diskriminering med hensyn til applikasjonstype, tjenestetype, innholdstype og hvem som er avsender eller mottaker.
- Dette betyr at det ikke skal diskrimineres mellom individuelle datastrømmer som benytter den grunnleggende internettjenesten.
- Men det betyr ikke at prinsippet står i veien for å utføre trafikkstyring i eget nett for å blokkere for aktiviteter som skader nettet, etterleve pålegg fra myndighetene, sikre tjenestekvaliteten til spesifikke applikasjonstyper som krever dette, håndtere spesielle situasjoner med midlertidig overbelastning i nettet eller foreta prioritering av trafikk på en enkeltbrukers tilknytning etter brukerens eget ønske."

– Ikke brudd på nettnøytralitetsprinsippene

Derimot nekter Telenor for at avtalen med Netflix bryter med nettnøytralitetsprinsippet.

– Vi har underskrevet på Post- og teletilsynets retningslinjer for nettnøytralitet, og her kommer det tydelig fram at mellomlagring ikke er omfattet av nettnøytralitetsprinsippet. Vi gir ikke én type trafikk forrang framfor annen, men mellomlagring er tvert imot med på å øke den totale kapasiteten i nettet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Bremtun til Filter.

Retningslinjene fra 2009 nevner ikke spesifikt mellomlagring. De slår imidlertid klart fast at Internettilbyderne har all rett til å utføre trafikkstyring i eget nett, blant annet i forbindelse med videotjenester. Det er som ikke nevnes med et ord er hvorvidt det er lovlig å utføre trafikkstyring av noe slag mot betaling fra en innholdsaktør.

– Telenor har signert bransjenormene for nettnøytralitet. Det betyr at de har gått med på å ikke drive med positiv diskriminering av enkeltaktører, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, til Dagens Næringsliv.

Nå har tilsynelatende de to selskapene funnet tonen, men slik har det ikke alltid vært.

Krangelen mellom Netflix og Telenor startet i 2012

Stemningen mellom Netflix og Telenor har ikke alltid vært like god. Allerede i 2012 gjorde strømmetjenesten målinger over hvor raskt de ulike Internett-leverandørene i Norge klarte å hente opp filmene til den Amerikanske giganten.

For Comoyo ble konkurransen fra blant annet Netflix for tøff. I bildet ser vi tidligere daglig leder i Comoyo, Karianne Melleby.

Her gjorde Telenor det svært dårlig, og klarte kun å legge Network Norway bak seg. I kjølvannet av målingene fortalte sjef for produktutvikling hos Netflix, Greg Peters, at Telenor ikke hadde vært interessert i samarbeid med amerikanerne om å mellomlagre innhold i Telenors serverpark.

Telenor på sin side stilte seg meget utforstående til Peters utspill. Telegiganten mente de hadde fått skriftlige tilbakemeldinger fra amerikanerne om at selskapets nettverk hadde det de karaktriserte som «excellent performance».

Telenor fortsetter i tiden fremover å gjøre det dårlig på Netflix sine målinger. Stemningen mellom de to blir ikke bedre av at Comoyo, som var eid av nettopp Telenor, måtte legge ned sin satsing kort tid etter at Netflix kommer til Norge. Konkurransen mot både Netflix og HBO viste seg å bli for hard for det norske alternativet.

Tar opp diskusjonene i november

Kort tid etter at Telenor skrinlegger sitt Comoyo-prosjekt, satt de seg på nytt ned sammen med Netflix for å diskutere en mulig løsning.

Mye av diskusjonen gikk ut på at Telenor mente Netflix måtte være med å betale sin del av kaken for at utbyggingen av eventuelle mellomlagringer skulle bli noe av. Dette falt ikke i god jord hos amerikanerne. På dette tidspunktet hadde flere andre Internett-leverandører installert servere fra Netflix i sine nett, uten at det har kostet noe.

Den nye avtalen mellom Telenor og Netflix er valgt å holdes hemmelig, og det er ikke kjent hvordan den tidligere krangelen om hvordan utgiftene rundt utbyggingen er løst.

Flere bruker VPN-tjenester for å se amerikansk innhold på Netflix:
Dette mener TV-selskap er å anse som «piratvirksomhet»

(Kilder: Filter, Post- og teletilsynet, Dagens Næringsliv)

Les også
Derfor hakker ikke Netflix og YouTube på trege linjer
Les også
Skaffet VPN – mangedoblet Netflix-hastigheten
Les også
Hevder Apple vil starte med «vanlig TV»
Les også
Netflix med tordentale til nettleverandørene
Les også
Netflix ønsker en ny, tredelt betalingsmodell
Les også
Nye diskusjoner mellom Netflix og Telenor
Les også
Telenor gir opp kampen mot Netflix
Les også
Netflix skal sende filmer i 4K-oppløsning
annonse