Tek.no

Nyhet

Post- og teletilsynet skifter navn

Dagens navn er gammeldags og fungerer dårlig.

Post- og teletilsynet
13 Sept 2014 06:00

Post- og teletilsynet (PT) skifter navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det skriver tilsynet i en pressemelding. Det nye navnet gjelder fra 1. januar 2015.

Årsaken til navneendringen er at utviklingen innenfor elektronisk kommunikasjon har gitt PT en rekke nye oppgaver, samtidig som posttjenestene har blitt langt mindre viktigere enn de var før. Innholdet i «tele» er også kraftig utvidet.

Post- og teletilsynet ble etablert i 1987, og het da Statens teleforvaltning. I 1997 fikk tilsynet også ansvaret for posttilsyn, og navnet Post- og teletilsynet ble tatt i bruk.

– Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er langt mer dekkende for tilsynets oppgaver i dag og fremover, og mer i tråd med navnene på deres søsterorganisasjoner i utlandet. Jeg ser frem til at myndigheten fortsatt vil levere godt arbeid fremover, sier samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen.

Tilfreds

Direktør i PT, Torstein Olsen, er svært tilfreds med endringen.

– Dagens navn skygger for det ansvaret PT har. Vi bruker til dels mye energi på å forklare, og på å heve både vår og bransjens røst på arenaer der man ikke alltid tenker at en myndighet med vårt navn har sin naturlige plass. Vi ønsket et nytt, generisk navn som kan bære ulike oppgaver inn i fremtiden, sier Olsen.

Han forklarer at PT i dag er i mye større grad en rådgivende myndighet enn tidligere.

– Den sterke betoningen av sikkerhet og beredskap i alle valører av ordet, ressursforvaltningen og utøvelse av myndighet i andre deler av markedet enn der vi tradisjonelt har vært mest til stede, gjør at vi må ha et mer balansert navn. Fellesnevneren for vårt arbeid er kommunikasjon, også innenfor postområdet. Vi tar derfor eierskap til et ord som er generisk nok til å innbefatte både dagens og fremtidens oppgaver, men dette betyr ikke at tilsynsoppgavene våre tones ned, sier han.

Det engelske navnet er Norwegian Communications Authority.

Post- og teletilsynet strammer inn:
Nå skal det bli orden på dekningskartene »

Les også
Nå skal det bli orden på dekningskartene
Les også
Dårlig dekning? ­– Bytt telefon!
Les også
Flere telegiganter har nå begynt å lagre informasjon igjen
Les også
Frykter høyere mobilpriser
Les også
– Norske mobilkunder har spart milliarder på Tele2-nettet
annonse