Tek.no

Nyhet

Autisme er utbredt i IT-miljøene

Egenskapene ved diagnosen passer godt inn.

iStock, 13471104
Atle Skretting
27 Des 2012 14:00

Beskrivelsen av en person med Aspergers-syndrom minner om bildet vi har av den klassiske nerden fra før i tiden: Den ensporete sosiale enstøingen som kun er interessert i en ting og overser alt annet. Mennesker med diagnosen har gjerne sterk interesse for spesifikke og smale områder, og kan bli manisk oppslukt og fokusert på én ting.

Forskning viser at disse egenskapene passer godt inn i IT-miljøer.

Nerde-stereotypen passer godt med Aspergers syndrom.

Familietrekk

Forskning viser at Aspergers syndrom og autisme er overrepresentert i områder med store IT-miljøer. I Silicon Valley, USAs IT-Mekka, har diagnosen eksplodert de siste 20 årene. Vi finner den også overrepresentert i nærheten av Microsofts hovedkvarter i Washington, og i nærheten av IBMs senter i New York. I fjor kom en nederlandsk undersøkelse, som viste en direkte sammenheng mellom en stor konsentrasjon av IT-folk og mange flere autistiske barn eller barn med Aspergers, enn ellers i samfunnet.

Flere studier har vist at foreldre og besteforeldre til barn med autisme, påfallende ofte er ingeniører eller forskere, og at matematikere oftere har slektninger med autistiske trekk enn resten av befolkningen. I den sosiale verden er det ikke nødvendigvis noen stor fordel å ha et presist øye for detaljer, men i de verdener som handler om matematikk, data, katalogisering, musikk, lingvistikk, ingeniørfag og vitenskap kan denne egenskapen føre til suksess fremfor fiasko, sier studiene.

Mye tyder på at Aspergers syndrom og andre former for autisme kan være arvelig. Hans Asperger, som lidelsen er oppkalt etter, fant at bestemte symptomer var vanlige blant pasientenes familiemedlemmer, spesielt hos far.

Det er en tendens til at syndromer går igjen i familier. I en familie med en autist, finner en ofte liknende symptomer hos andre familiemedlemmer, som milde problemer med sosial omgang, språk, eller lesing. De fleste undersøkelser tyder på de forskjellige typene autistisme har felles genetiske mekanismer, og at det genetiske i Aspergers syndrom er enda sterkere.

I det nederlandske teknologisenteret Eindhoven ble det oppdaget at 229 barn av 10 000 med en eller annen type autisme, inkludert Asperges. I to tilsvarende byer var tallet 84 og 56 per 10 000. Mens rundt 30 prosent av alle i Eindhoven jobber med IT, har de andre byene bare halvparten så mange IT-folk.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har vært trukket fram som lettere autistisk.

Supernerden

I en større spalte har Gawker trukket frem Facebooks grunnlegger, Mark Zuckerberg, som ryktes å ha diagnosen. Selv om Zuckerberg selv ikke har kommentert påstandene, belyser artikkelen en rekke sider av hans liv. Det trekkes frem at entrepenøren er manisk fokusert på det han jobber med, og at kjæresten hans ville ha en garanti på at de kunne få minst 100 minutter alene sammen, i uken, om de skulle flytte.

Det trekkes videre frem at han ikke har noe naturlig samspill med dem han prater med, snakker lidenskapsløst, og det fortelles at han kan se en annen vei eller se helt bortreist ut, når man snakker med ham. Humoristisk sans er skal vistnok også være fraværende.

På steder som Silicon Valley har bedrifter fått øynene opp for at enkelte, spesielt med Aspergers, kan kan gjøre en svært god jobb, selv om de ikke er blant de dyktigste sosialt sett.

Også i Norge er det folk med Aspergers som gjør en glimrende jobb. På Hardware.no skal vi i tiden fremover besøke og snakke med bedrifter der disse jobber.

(Kilde: New Scientist, Gawker)

Les også
Snart kan legen overvåke om du tar pillene dine
Les også
Kartlegger sykdom med Twitter
Les også
– Mobilstråling fører ikke til hjernekreft
annonse

Les også