Tek.no

Nyhet

Venstre vil splitte Telenor

Marius Røstad
24 Sept 2007 14:07

Landsstyret til det politiske partiet Venstre mener markedsposisjonen til Telenor har blitt for dominerende. Nå vil de skille tjenestedelen og infrastrukturdelen til Telenor ut i to separate selskaper. Derfor ber de samferdselsministeren utrede mulighetene for et skille.

Les også:
- Nå blir mobildekningen bedre
- Talkmore-oppkjøp kan bli stoppet
- Les våre mobiltester her.

Gjør som i Sverige
Partiet mener debatten om Telenors frakobling fra nettsamarbeidet Norway Internet Exchange (NIX) har avslørt at selskapet har en alt for stor markedsposisjon. Venstre synes det er uheldig at en aktør er en dominerende leverandør av innholdstjenester, samtidig som det eier infrastrukturen.
I en uttalelse fra landsstyret heter det at:
”En slik dominerende stilling kan føre til at aktøren får mulighet til å vri nettrafikken fra konkurrerende innholdsleverandører over på egne tjenester eller til selskaper som er i stand til å betale for prioritert båndbredde. I verste fall kan en slik situasjon føre til at innholdet på internett vil gå fra å være fritt og uavhengig til å bli styrt av de største og dominerende aktørene innenfor infrastruktur og innhold.
I Sverige debatteres markedsdominansen til den gamle telemonopolisten TeliaSonera. 14.juni i år foreslo det svenske post- og teletilsynet at TeliaSoneras aksessnett ble skilt ut i et eget selskap. Telenor og de andre konkurrentene til TeliaSonera er svært begeistret for forslaget. Et slikt skille vil gi bedre konkurranse og bedre internettilbud.
Telenors posisjon i Norge er like dominerende som TeliaSoneras posisjon i Sverige. I følge Telenors årsrapport for 2006 kontrollerte selskapet ved utgangen av fjoråret hele 57 prosent av det norske bredbåndsmarkedet.
Venstre vil derfor skille ut aksessnettet i et eget selskap. Dette vil hindre at Telenor fortsatt får dominere hele verdikjeden på nettet. Venstre oppfordrer nå samferdselsministeren til å sette i gang en utredning med sikte på et slikt skille også i Norge.”

annonse

Les også