Til hovedinnhold

Ny rapport: Økning i antall ulykker på elsparkesykkel

For første gang siden juli vokser antallet skader på elsparkesykkel, ifølge en fersk rapport fra Oslo Universitetssykehus.

Temperaturen synker og vinteren nærmer seg. Nå viser en rapport at flere skader seg.

I oktober ble det registrert 112 skader relatert til bruk av elektrisk sparkesykkel.

Dette er en økning på 27 skader fra september, noe som gir et økt gjennomsnitt – fra 2,8 til 3,6 i døgnet.

Denne oversikten inkluderer både sykler til utleie og privat eie.

Dette er altså første gang at antallet ulykker øker siden juli, hvor det ble registrert hele 156 skader.

Hyppigere bruk om sommeren

El-sparkesyklene har vært et svært populært tilskudd i bybildet. Ifølge en rapport fra august, hadde utleieselskapet Voi over én million turer fra lansering i mars til august i år.

Litt oppsiktsvekkende er det at det er registrert like mange ulykker i oktober som i august, ettersom bruken av el-sparkesykler er større i sistnevnte måned.

– Vi kommuniserer ikke eksakte brukstall av konkurransehensyn. Når det er sagt, kan vi si at bruken er høyere om sommeren enn ellers, bekrefter Lars Christian Grødem-Olsen fra utleieselskapet Tier.

Fra 1. april til og med 31. oktober har det blitt registrert 661 skader på bruk av elektrisk sparkesykkel.

Mange er alkoholpåvirket

Av disse er 40 regnet som alvorlige skader. 145 er regnet som moderate skader, mens de resterende 476 er lettere skader.

35 av de 40 alvorlige skadene var bruddskader.

I rapporten fra oktober hadde Oslo Universitetssykehus tall på at 130 av 508 skader, altså 26 prosent, var påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Ifølge den ferskeste rapporten er det 62 prosent av de som skader seg menn. Gjennomsnittsalderen er 30 år.

Mens den yngste registrerte skadde var tre år, var den eldste 77 år.

annonse