Til hovedinnhold

Slik skal Apple bli mer ansvarlige

Lover å styre unna «konfliktmineraler» og skal bedre arbeidernes vilkår.

Apple har publisert sin årlige «Supplier Responsibility»-rapport, hvor de gjør rede for hvordan deres underleverandører følger lover, regler og Apples retningslinjer. I rapporten ser Apple blant annet på arbeidsmiljø på fabrikkene og på hva produsentene kan bidra med for å gjøre Apples produkter mest mulig miljøvennlige.

Dette er den åttende rapporten i rekken, og den største nyheten sammenlignet med tidligere rapporter er at Apple nå vil stille enda strengere krav til hvor de ulike mineralene og metallene som brukes i produksjonen kommer fra.

Apple vil blant annet unngå at det brukes såkalte konfliktmineraler, altså mineraler som er utvunnet i eller selges fra land med konflikter. Ett eksempel er det sjeldne metallet tantal, som blant annet brukes i kondensatorer. Metallet finnes i store mengder i Den demokratiske republikken Kongo, hvor profitten fra produksjonen har bidratt til å finansiere en borgerkrig som har tatt livet av svært mange mennesker.

Foxconn--fabrikkene er blant Apples mange leverandører.Foto: SumOfUs.org

Sier ja til uavhengig gransking

En uavhengig organisasjon skal nå kunne granske alle underleverandører, slik at de er sikre på at tantal kjøpes fra pålitelige kilder.

Apple har imidlertid ikke hatt like stor suksess når det gjelder å sikre at metallene tinn, wolfram og gull også kommer fra konfliktfrie områder. Selskapets leverandører bruker 166 selskaper som utvinner disse mineralene, men de fleste av disse har ikke akseptert uavhengig gransking.

– Vi jobber hardt med disse andre mineralene, tinn, wolfram og gull, for å forsikre oss om at vi får med oss en kritisk masse med utvinnere, og på den måten virkelig kan endre situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo, sier Jeff Williams i Apple til Wall Street Journal.

Selskapet ønsker ikke å forby mineraler fra Kongo helt, siden det vil kunne få uønskede negative effekter for hele regionen. I stedet jobber de med tredjeparts organisasjoner for å identifisere de mest seriøse aktørene i området.

Bedre arbeidsforhold på fabrikkene

Rapporten tar også for seg mange andre ting. Blant annet stiller Apple krav til sine underleverandører på en rekke områder, blant annet at ingen skal jobbe mer enn 60-timers uke. I årets rapport tilfredsstiller 95 prosent av underleverandørene dette kravet, som er en bedring fra 92 prosent i forhold til året før.

Ledere hos alle underleverandører må gjennomgå kurs i arbeideres rettigheter og hvordan de skal kommunisere med de ansatte. Også arbeiderne ved fabrikkene skal kurses i hvilke rettigheter de har. Ifølge rapporten fikk 1,5 millioner ansatte opplæring i 2013, mot 1,3 millioner i 2012.

Også andre elektronikkprodusenter gjør mye av det samme som Apple. Intel har for eksempel uttalt at de jobber med internasjonale grupper og eksperter for å sikre at alle materialer de bruker i produksjonen kommer fra seriøse aktører, og at alle Intel-mikroprosessorer produsert i 2014 skal være «konfliktfrie».

Hele rapporten kan lastes ned som PDF herfra.

annonse